“Odin”, kraanschip, 1975, 3000 tons draaikraan.

Foto boven: De ombouw van de tanker “Armagnac” naar het kraanschip “Odin” bij de NDSM in Amsterdam.

Kraanschip “Odin”, een reus onder de reuzen. 
De verbouwing van de tanker “Armagnac” tot het kraanschip “Odin”, waarover in een vorig nummer werd geschreven begint op te schieten. De Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij zal in januari 1976 haar deel van de opdracht gereed hebben en op onze werf wordt het karwei verder geklaard. De RDM zal een American Hoist kraan met een hefvermogen van 3000 ton installeren en eind april 1976 zal de door Heerema Engineering Service in Den Haag aangekochte tanker als kraanschip in dienst worden gesteld. 
De “Odin” zal dan dienst gaan doen bij de constructie en installatie van gas- en olieproduktie platforms op zee. Gezien de ervaring die de RDM met andere kraanschepen opdeed zal het plaatsen van deze zeer zware kraan geen al te grote problemen opleveren. Een aardige bijkomstigheid is dat de tanker “Armagnac” in 1961 werd gebouwd, op de sedert 1968 tot RSV behorende werf Wilton-Fijenoord, voor rekening van Société Francais Transport Petrolier. 
In een volgend nummer komen we op het RDM aandeel terug. 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1975) 

Eigenaar P. Heerema bij doop: “Odin” slechts mijlpaal in offshore ontwikkeling. 
“Ik noem u “Odin” en ik wens u en alle opvarenden een behouden vaart”. Direct hierop volgde een ferme bijlslag, die het mogelijk maakte dat de fles champagne tegen de boeg kapot sloeg. 
Deze professionele doopplechtigheid werd op zaterdag 22 mei jl. op charmante wijze verricht door mevrouw M. Wagner – van der Heul, echtgenote van de heer Wagner, president van de Shell groep. 
Zoals bekend is de “Odin” een bij onze RSV-partner NDSM te Amsterdam omgebouwde tanker. Na de proeftocht kwam het schip begin dit jaar naar onze werf om uitgerust te worden met een 3000 tons kraan. De laatste is geleverd door de American Hoist and Derrick Co. Het schip verliet 23 mei 1975 de werf en zal door de eigenaar, Heerema Engineering Service, worden ingezet bij de constructie en installatie van olie- en gasplatforms in de Noordzee. 
Gunstig weer 
Na de doop die plaatsvond onder de meest gunstige weersomstandigheden, begaf het gezelschap zich naar de grote tent op de stelvloer. Tijdens deze geheel door Heerema georganiseerde plechtigheid mocht de doopster traditiegetrouw het bijltje ontvangen uit handen van de heer P. Heerema. Tevens kreeg zij een fraai klassiek scheepsmodel en een boek over modelbouw aangeboden. 
Grote eer 
In haar dankwoord zei mevrouw Wagner: “Het is voor mij een grote eer de doop te mogen verrichten van het nieuwste en grootste kraanschip ter wereld. Het verschilt in vrijwel alle opzichten van gewone schepen”. Waarna zij haar tijdens een eerder bezoek aan het schip opgedane indrukken verwoordde. Zij besloot: “Tenslotte heb ik het genoegen u een aantal boeken aan te bieden ten behoeve van de scheepsbibliotheek aan boord”. 
De heer ir. J. van der Meer, lid van de Raad van Bestuur van RSV, zag de Odin” als een in de toekomst kijken van Heerema. “Daarnaast is het een proef voor de Hol-landse offshore industrie. Mijn bijzondere dank gaat daarom uit naar alle werknemers en onderaannemers voor hun bijdrage in de realisering van dit object”. Vanzelfsprekend gold zijn dank ook aan American Hoist, American Bureau of Shipping en de technici van Heerema. Allen hebben bijgedragen aan het op tijd opleveren van het kraanschip. 
Prestige 
De heer Fox, directeur van American Hoist, was bepaald in zijn nopjes. “De op de “Odin” geïnstalleerde kraan draagt enorm bij aan het prestige van onze firma. Het geeft tevens een beeld van de snelle ontwikkeling op dit gebied. Tien jaar geleden leverden wij voor het eerst een 300 tons kraan. Wij zijn de RDM veel dank verschuldigd voor de vakbekwaamheid, waarmee zij dit karwei hebben geklaard”. 
Als slotspreker nam de heer Heerema het woord. “De “Odin” is voorzien van de nieuwste snufjes. Zij is onder meer uitgerust met hypermoderne apparatuur voor het heien van palen in de zeebodem. De “Odin” is slechts een mijlpaal in de verdere ontwikkeling. Onze gedachten zijn reeds bezig met plannen voor een nog gigantischer project. Wat dat precies is, kan ik nu niet verklappen. Daar hoort u wel van”. 
Na dit officiële gedeelte kon het grote aantal gasten op geheel eigen wijze aan de feestvreugde deelnemen. Later in de middag werd men in de gelegenheid gesteld in kleine groepjes de “Odin” te bezichtigen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juli 1976) 

Omschrijving: 
De NDSM in Amsterdam bouwde de tanker “Armagnac” om tot het kraanschip “Odin”. De RDM plaatste daarna een 3.000 tons American Hoist draaikraan op dit kraanschip. 

Artikelen: 
– Kraanschip “Odin”, een reus onder de reuzen, Nieuws van de RDM, december 1975, blz. 14: PB-1975-12.pdf
– Eigenaar P. Heerema bij doop: “Odin” slechts mijlpaal in offshore ontwikkeling, Nieuws van de RDM, december 1975, blz. 3-4: PB-1976-07.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.