OBO carrier m.s. “Anemos”, 1980, verkorting schip.

Foto boven: De Griekse OBO carrier m.s. “Anemos” van de rederij Orion Global Chartering in 1980 bij de RDM.

Gedaanteverwisseling van OBO carriers “Astrapi” en “Anemos”.
De Griekse OBO carriers “Astrapi” en “Anemos” (ca. 55.000 dwt) van de rederij Orion Global Chartering ondergingen bij de RDM een merkwaardige gedaanteverwisseling. De “Astrapi” was daartoe eind juni / begin juli aan de werf en de “Anemos” in september. Van beide schepen werd de totale lengte van 756′ 9″ teruggebracht naar 748′ 11″. In totaal dus 7′ 10″, waarvan 2′ 9″ van de kop en 5′ 1″ van het achterschip werd ingekort. 
De 2′ 9″ aan de kop werd bereikt door het overhangende gedeelte van de verschansing op het bakdek weg te branden en hiervoor een vertikaal gedeelte verschansing neer te zetten. 
De 5′ 1″ aan het achterschip werd verkregen door de ronde achtersteven, omvattende het poopdek, bovendek, stuurmachinekamer-dek gedeelte weg te branden en te vervangen door een platte spiegel. Per schip was hiervoor circa 11 ton nieuw staal nodig. De ingreep hield tevens in het opnieuw plaatsen van divers verhaalgerei, zoals kluizen en rollen. 
Gelijkertijd werd van de gelegenheid gebruik gemaakt de schepen een jaarlijkse dokking en onderhoudsbeurt te geven. Daarnaast onderging de “Anemos” nog een aantal reparaties en vernieuwingen van het pijpwerk in de tanks en enig onderhoudswerk in de machinekamer. 
(Bron: Nieuws van de RDM, okt/ nov/ dec 1980) 

Omschrijving:
De Griekse OBO carrier “Anemos” van de rederij Orion Global Chartering werd in september 1980 voor en achter met een totale lengte van ongeveer 2,35 meter ingekort. 
Daarnaast onderging het schip nog een jaarlijkse dokking, een onderhoudsbeurt, een aantal reparaties en vernieuwingen van het pijpwerk in de tanks en enig onderhoudswerk in de machinekamer. 

Artikelen:
– Gedaanteverwisseling van OBO carriers “Astrapi” en “Anemos”, Nieuws van de RDM, okt/ nov/ dec 1980, blz 6: 
PB-1980-10-11-12.pdf

Bronnen:
– Archief Piet Holswilder – Maassluis.