Negentien ketels, 1930, rekening derden.

Foto boven: Een gedeelte van de Ketelmakerij.

Omschrijving:
De afdeling Ketelmakerij leverde in 1930 negentien ketels af, te weten: 
– veertien Schotse ketels met een totaal V.O. van ongeveer 24855 vierkante voet, 
– één afvoergassenketel met een totaal V.O. van ongeveer 1380 vierkante voet en 
– vier waterpijpketels met een totaal V.O. van ongeveer 8700 vierkante voet. 
In aanmaak bleven aan het eind van 1930 nog: 
– twee Schotse ketels met een totaal V.O. van ongeveer 3290 vierkante voet en 
– één afvoergassenketel met een totaal V.O. van ongeveer 1380 vierkante voet. 

Bronnen:
– Jaarverslag RDM, 1930.