Negenentwintig ketels, 1925, rekening derden.

Foto boven: Een gedeelte van de Ketelmakerij.

Omschrijving:
De afdeling Ketelmakerij leverde aan derden in 1925 negenentwintig ketels af met een totaal V.O. van ongeveer 25500 vierkante voet. 
Aan het eind van 1925 bleven nog elf Schotse ketels met een totaal V.O. van ongeveer 24500 vierkante voet en twee waterpijp ketels met in totaal ongeveer 5000 vierkante voet V.O. in aanmaak. 

Bronnen:
– Jaarverslag RDM, 1925.