“Neapolis II”, vrachtschip, 1978, bodemschade.

Foto boven: Het Cyprische vrachtschip “Neapolis II” kwam eind 1977 naar de NW met een aanzienlijke huid- en bodemschade.

“Neapolis II” onderging forse huid- en bodemreparatie. 
Het Cyprische vrachtschip “Neapolis II” (2650 dwt) arriveerde eind oktober 1977 aan de Nieuwe Waterweg voor de reparatie van een aanzienlijke huid- en bodemschade. Het schip werd daartoe opgenomen in dok 5. 
De schade ontstond toen het schip vastliep op een zandbank. Het gevolg was, dat het volgeladen schip knikte. Onge-veer midscheeps, ter hoogte van ruim twee, plooide de huid aan beide zijden. Ook het dek en de luikcoamings liepen schade op. De bodem raakte op de plaatsen waar de “Neapolis II” vastzat eveneens zwaar beschadigd. 
Alvorens het schip definitief droog te zetten, voerde de heer Bakker, dok- en haven-meester bij de NW, een inspectieduiking uit. Bij de dokking deden zich geen problemen voor. 
Voor het herstel van de bodemschade was 35 ton staal nodig. Op zich lijkt dit niet veel. Voor een schip van dit formaat echter is het zeer aanzienlijk. Zeker als men nagaat, dat circa dertig procent van het bodemvlak is vernieuwd. 
De resterende reparatie vergde ongeveer 50 ton staal. Voornamelijk is gebruik gemaakt van geprefabriceerde secties, die in de Scheepsbouwwerkplaats bij de RDM werden samengesteld. Deze reparatie omvatte onder meer gedeelten van het dek, de luikcoamings van ruim 2, de huid aan stuurboord en bakboord alsmede de hele tanktop van ruim 2. 
Rond half december 1977 is de geheel herstelde “Neapolis II” van de werf vertrokken. 
(Bron: Nieuws van de RDM, nov/ dec 1977) 

Omschrijving: 
Het Cyprische vrachtschip “Neapolis II” kwam eind oktober 1977 naar de Nieuwe Waterweg voor de reparatie van een aanzienlijke huid- en bodemschade. Het schip werd daartoe opgenomen in dok 5. Rond half december 1977 verliet de geheel herstelde “Neapolis II” de werf. 

Artikelen: 
– “Neapolis II” onderging forse huid- en bodemreparatie, Nieuws van de RDM, jan/ feb 1978, blz 4-5: PB-1978-01-02.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.