“Narica”, tanker, 1967, reparatie.

Foto boven: De Duitse Shell tanker “Narica”, bij de RDM voor reparatie van de ankerkluizen.

Een vluggertje in het weekend. 
… … … 
Kraanbaan 13 was overigens maar net vrij. Donderdag, vrijdag en zaterdag voor de komst van de “Zenatia” werd in ijltempo een reparatie uitgevoerd aan de ankerkluizen van de tanker “Narica”. 
Het schip – van Shell Duitsland – trok ieders aandacht. Geen wonder gezien de maten: 115.000 ton dwt, 870 voet lang, 138 voet breed, holte 64,4 voet. 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1967) 

Omschrijving:
Van donderdag 23 tot zaterdag 25 november 1967 was de Duitse Shell tanker “Narica” bij de RDM voor het in ijltempo uitvoeren van een reparatie aan de ankerkluizen. 

Artikelen:
– Een vluggertje in het weekend”, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, december 1967, blz. 5-6: PB-1967-12.pdf.

Bronnen:
– Cnooks