Modificatie houwitser, 1981, “M114/ 39”.

Foto boven: De beproeving van een gemodificeerd getrokken geschut, de houwitser M114/ 39, nu met een reikwijdte van 32 km.

Samenwerkingsverband DAF/ RSV. 
De Raad van Bestuur van Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. verzocht ons het volgende bekend te maken. 
“DAF trucks en Rijn-Schelde-Verolme (RSV) hebben een samenwerkingsverband gevormd om te dingen naar de opdracht van de Nederlandse regering voor de vervanging van gevechts- en pantservoertuigen voor de Nederlandse Krijgsmacht. 
Het DAF/ RSV samenwerkingsverband richt zich met name op de vervanging van de gevechtswagen YP 408 en de pantservoertuigen van het type M 113. 
Drs. P.J.G. van Doorne, president van DAF trucks, en Ir. A. Stikker, president van Rijn-Schelde-Verolme, hebben daartoe op woensdag 11 juni 1980 een overeenkomst getekend. De omvang van een eventuele order zal naar verwachting een bedrag van vele honderden miljoenen kunnen bedragen. 
De YP 408 is in de jaren zestig door DAF ontwikkeld en gefabriceerd. In de periode 1963 – 1967 heeft DAF 750 van deze wielvoertuigen afgeleverd aan de Koninklijke Landmacht. 
Verwacht wordt, dat het Ministerie van Defensie de studie over de verwerving binnenkort zal afronden en een aanschaffingsbeslissing zal nemen. 
De Koninlijke Landmacht heeft op dit moment de beschikking over 600 pantserrupsvoertuigen van het type M 113 van Amerikaanse makelij. 
Het Ministerie van Defensie houdt rekening met vervanging van de M 113 in de tweede helft van de jaren tachtig. 
Om deze orders te verwerven en bij eventuele opdracht de uitvoeringswerkzaamheden te coördineren zal het samenwerkingsverband een project management bureau oprichten, dat zal worden gehuisvest bij DAF in Eindhoven. 
Indien de opdrachten aan het samenwerkingsverband worden verstrekt, zal het projectbureau zich in het bijzonder inspannen om de deelname van de overige Nederlandse industrieën – met name ook de middelgrote en kleine bedrijven – zo maximaal mogelijk te doen zijn. 
DAF en RSV menen dat door een dergelijke aanpak de technische kennis van deze industriële activiteiten in Nederland behouden kan blijven en hoogwaardige werkgelegenheid kan worden gecontinueerd en gestimuleerd”. 
(Bron: Nieuws van de RDM, september 1980) 

Omschrijving: 
Er waren in die jaren op de wereld onnoemelijk veel van deze originele 155 mm houwitsers. De RDM dacht er vele van te kunnen gaan modificeren, maar het decennia oude militaire materieel bleek uiteindelijk niet tegen de hogere belastingen bestand te zijn. 
De Foto boven is van november 1981. De RDM verhoogde toen het schootsbereik van deze 155 mm M114 houwitser van bijna 15 km tot 32 km. In 1989 werd al het Koninklijke Landmacht M114 geschut gemodificeerd tot deze M114 / 39 (met een langere loop) door “RDM Technology”. 

Citaten:  
… … In 1969 werd bij de 14e Afdeling Veldartillerie de M114 vervangen door de gemechaniseerde 155 mm houwitser M109. De M114 bleef echter in de bewapening van de Koninklijke Landmacht. In 1989 werd het geschut gemodificeerd tot de M114/39 (langere loop) door het Nederlandse RDM Technology. Het bereik werd weliswaar vergroot (ruim 30 km), maar het decennia oude materieel bleek niet tegen de hogere belastingen bestand te zijn. Daarom werd besloten de M114/39 uitsluitend nog in oorlogstijd te gebruiken en vijftien overtollige Duitse getrokken vuurmonden FH70 aan te schaffen om het personeel geoefend te houden op getrokken vuurmonden. De M114 was in alle opzichten verouderd en in 1997 werd dan ook definitief besloten om de vuurmond uit te faseren, hetgeen enkele jaren later geschiedde. … … 
– Johan Journée: 
… … Dit apparaat, de M114 houwitser, roept jeugdherinneringen op. Ik heb hier, tijdens mijn militaire diensttijd in 1965 op de SROA (School Reserve Officieren Artillerie) in de Chassé kazerne te Breda, nog mee geschoten. Dat gebeurde toen op de Veluwse heide bij de legerplaats Oldebroek. Later, gestationeerd bij het 300 Squadron op de vliegbasis Ypenburg, heb ik daar ook nog verschillende keren als legerluchtwaarnemer de vuurleiding voor een batterij M114’s uitgevoerd vanuit een Piper Super Cub vliegtuigje. Met mijn hand op de loop heb ik ook nog trouw gezworen aan “Koningin en Vaderland”. Een hele leuke tijd! … … 

Artikelen: 
– Samenwerkingsverband DAF/ RSV, Nieuws van de RDM, september 1980, blz. 1-2: PB-1980-09.pdf
– Algemene werktuigbouw, bedrijfsblad “RDM Inzicht”, december 1984, blz. 2: RDM-1984-12.pdf
– De M114/ 39 getrokken veldhowitzer, bedrijfsblad “RDM Inzicht”, januari 1985, blz. 1: RDM-1985-01.pdf
– Brochure M114/ 39 Howitzer, (16,6 MB): M114-39Howitzer.pdf.

Bronnen:
– Wim Bank. 
– Rob Koedam, Kortgene. 
– Theo Ringeling, Maasdam. 
– Wikipedia