Modificatie 273 PRAT’s, 1981, “YPR 765”.

Foto boven: Demonstratie van het TOW-wapensysteem op de “YPR 765” PRAT voertuigen tijdens de overdracht aan DMKL.

Ir. W. den Duik bij overdracht YPR 765 PRAT voertuigen: “Kwalitatief hoogwaardig werk in militaire sector is sterke impuls voor ons bedrijf”. 
“Ik hoop dat de vandaag getoonde YPR 765 PRAT zijn taak tot tevredenheid van de opdrachtgever zal vervullen en dat de daarop volgende serie succesvol voltooid zal worden”. 
Een zinsnede uit de toespraak van ir. W. den Duik, lid Management Team WF-RDM groep en bedrijfsdirecteur van WF & RDM Algemene Werktuigbouw, tijdens de bijeenkomst op 6 februari 1981 in het RDM hoofdkantoor ter gelegenheid van de overdracht van de eerste vijf YPR 765 PRAT pantserrups anti-tank voertuigen aan Generaal-Majoor A.J. Beersma, Directeur Materieel van de Koninklijke Landmacht (DMKL). Tevens waren daarbij aanwezig de Brigade-Generaals M.J. Wilmink, sous-chef Plannen Landmacht Staf, Ir. H.M.M. van Erkelen, plaatsvervangend DMKL, ir. J.J.C. Warringa, sous-chef Techniek DMKL en Luitenant-Generaal A.W.T Gijsbers, Commandant van het lste Legerkorps. Daarnaast nog de Amerikaanse militaire attachée Kolonel E. Nabour, vertegenwoordigers van de TOW-wapensysteemfabrikant Emerson Electric Co., de heer Th.A. Jansen, lid van de Raad van Bestuur RSV alsmede talrijke andere nauw bij dit project betrokken functionarissen. 
Verheugd 
Het betreft hier de order voor het assembleren en plaatsen van het dubbelloops TOW anti-tankwapen systeem met lange dracht plus overige randapparatuur in samenwerking met Emerson Electric Co. op de 273 door DMKL ter beschikking gestelde en door FMC in de V.S. gebouwde YPR 765 PRAT pantserrupsvoertuigen. 
Een opdracht ook waarbij drie belangrijke partijen, namelijk DMKL, Emerson en WF & RDM AW nauw samenwerken. 
“Wij zijn daarom ook bijzonder verheugd, dat de Dienst Materieel Koninklijke Landmacht het heeft aangedurfd om te kiezen voor de contractvorm waaronder deze order afgewikkeld wordt”, aldus de heer Den Dulk. Hij vervolgde: “Het was voor DMKL niet de veiligste en gemakkelijkste weg. Wij zijn bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat in ons gesteld is en met name voor het feit dat wij als volwaardige contractpartner in deze toch gecompliceerde order konden deelnemen. Een dergelijke opzet functioneert alleen als alle betrokken partijen op een vertrouwensbasis met elkaar kunnen opereren. Het feit dat de eerste YPR 765 PRAT voertuigen volgens specificatie en op tijd gereed zijn voor overdracht vormt dacht ik hiervan het beste bewijs”. 
Uit de vele randvoorwaarden, waaraan moet worden voldaan voor het succesvol opleveren van een systeem, noemde de heer Den Dulk twee elementen. Ten eerste de groep medewerkers binnen de WF & RDM AW organisatie, die hier vertegenwoordigd waren door twee afdelingscommissieleden, welke hierin een bijzonder grote rol hebben gespeeld en met inzet en vakmanschap aan dit project hebben gewerkt. Ten tweede Machinefabriek “Breda”, die voor WF & RDM AW een groot deel van de onderdelen heeft vervaardigd en zijn bijdrage aan dit project heeft geleverd. 
Motor 
Eerder op de middag hadden de aanwezigen een rondleiding gekregen door de machinefabriek en de presentatie en demonstratie meegemaakt van de eerste vijf YPR voertuigen, gevolgd door een rondleiding in de productiehal van de kolengravers. 
De heer Den Duik haakte in zijn toespraak daarop in. “Naast de YPR 765 PRAT hebben wij u vandaag een deel van onze andere activiteiten laten zien, zowel van militaire als niet-militaire aard. Hoewel wij bewust slechts een deel van onze capaciteit voor militaire productie willen inzetten wil ik wijzen op het bijzondere grote belang en effect van deze orders. De seriematige aanpak van kwalitatief hoogwaardig werk in de militaire sector is de motor waarop een uit de reparatiewerf voortgekomen machinefabriek zich kon ontwikkelen tot een leverancier van kwaliteitsproducten in de kapitaalgoederen sector”. Hij sprak daarop de hoop uit dat de komende jaren deze motor een impuls aan ons bedrijf zal blijven geven. 
Uiteraard betrok de heer Den Duik in zijn rede ook de vertegenwoordigers van Emerson Electric Co. en dankte hen voor de uitstekende samenwerking op zowel persoonlijk als zakelijk terrein. Mr. Engle van Emerson daarop benadrukte eveneens de goede samenwerkingsverbanden, die opgebouwd waren. Vanaf 1977 reeds met de Koninklijke Landmacht en sinds midden 1979 met WF & RDM AW. Met name stelde hij, dat het de eerste keer was, dat een dergelijk internationaal project met zo’n groot succes tot stand gekomen was. 
Verbetering 
Vervolgens overhandigde de heer Den Dulk de bij de vijf voertuigen behorende logboeken aan generaal Beersma, waarmee de officiële overdracht een feit was. 
Generaal Beersma bekeek de zaak vanuit militair oogpunt. “Het project YPR pantserrups anti-tank heeft steeds mijn bijzondere belangstelling gehad en wel hierom, omdat met dit project een kwalitatieve verbetering van de bestaande defensieve capaciteit van het Nederlandse legerkorps op conventioneel gebied kan worden bereikt. Daarnaast bestond bij de DMKL het idee dat, als je met een gericht onderwerp met een enkele NATO partner en enkele industrieën aan de gang gaat, je redelijk snel tot resultaten komt. Wel, dat idee is juist gebleken, want in een tijdsbestek van drie-en-een-half tot vier jaar is het gelukt om van een voorstudie tot een seriematige productie te komen en de eerste exemplaren daar-van heeft u vandaag in actie gezien”. 
Reeds tijdens de aanvangsfase van het project is ingespeeld op een Amerikaanse ontwikkeling, die een combinatie van de TOW met de M-113 betrof. De door de U.S. Army gekozen oplossing is voor de Koninklijke Landmacht uitgangspunt geworden voor de integratie van het TOW wapensysteem in de YPR 765. 
Generaal Beersma: “De realisatie van het project is een gecombineerde inspanning van de industrie geweest in nauwe samenwerking met de Koninklijke Landmacht en niet te vergeten de U.S. Army. Van industrieële zijde wil ik noemen Emerson Electric uit St. Louis, de ontwikkelaar en producent van het TOW wapensysteem, WF & RDM AW die de integratie van het TOW systeem op de YPR 765 voor haar rekening nam en dan uiteraard niet te vergeten de producent van de YPR 765 zelf, namelijk FMC uit San José in Californië met coproductie in Nederland door DAF Trucks, u wel bekend”. 
Werkgelegenheid 
Bovendien noemde generaal Beerma het feit, dat er in Nederland ook nog verscheidene onderleveranciers bij het geheel betrokken zijn geweest op het gebied van deelcomponenten. Hierdoor is een brede spreiding van werk bereikt, dat in de laatste jaren van groot belang geworden is in Nederland. 
Naast het uitspreken van zijn dank aan alle betrokkenen voor het optimaal samenwerken in dit project stelde hij vast: “Uit dit project blijkt, dat de Nederlandse industrie nu en in de toekomst door een goede samenwerking met buitenlandse industrieën kan komen tot uitstekende resultaten en hiermee een goed stuk werkgelegenheid kan worden gerealiseerd”. 
Hierna reikte de heer K.U.E. Svensson, hoofd Productie WF & RDM AW, een aantal fraaie herinneringsschilden uit, waarop zowel het ambachtelijke gietwerk als de moderne CNC bestuurde bewerkingstechnologie vertegenwoordigd zijn. 
(Bron: Nieuws van de RDM, jan/ febr/ mrt 1981) 

Omschrijving: 
Het betreft hier de order voor het assembleren en plaatsen van het dubbelloops TOW anti-tankwapen systeem met lange dracht plus overige randapparatuur in samenwerking met Emerson Electric Co. op de 273 door DMKL ter beschikking gestelde en door FMC in de V.S. gebouwde YPR 765 PRAT pantserrupsvoertuigen. 

Artikelen: 
– Kwalitatief hoogwaardig werk in militaire sector is sterke impuls voor ons bedrijf, Nieuws van de RDM, 
  jan/ febr/ mrt 1981, blz. 1-3: PB-1981-01-02-03.pdf.