“Meerpalen”, 1959, transport.

Foto boven: 1-10-1959. Transport meerpalen naar/ in dok 1.