“Mary Elisabeth”, bulkcarrier, 1974, verbouwing.

Foto boven: Als 32.000 tons Griekse bulkcarrier “Mary Elisabeth” in volle zee.

Afd. Reparatie bouwt Griekse bulkcarrier om tot voorraadschip voor PSF. 
Onze afdeling Reparatie heeft van PSF Offshore Logistics BV te Rotterdam een belangrijke verbouwingsopdracht verkregen. Genoemde maatschappij heeft onlangs van de Griekse rederij Marine Service Ltd. een 32.000 tons bulkcarrier aangekocht met het doel dit schip te laten ombouwen tot een voorraadschip ten behoeve van de offshore activiteiten op de Noordzee. 
Het voorraadschip zal begin 1975 in de vaart moeten komen. Dat in de vaart komen houdt in: op locatie komen te liggen, want dergelijke schepen worden gemaakt om te werken en niet om te varen. De naam werkschip is echter een te grootse aanduiding, de naam drijvende supermarkt past beter. Het wordt een voorraadbasis dicht bij het werkterrein. De aanvoer van het materiaal zal plaats vinden met een kustvaarder terwijl de in het offshorejargon als heen en weer boten aangeduide schepen voor de bevoorrading van de in de buurt liggende booreilanden zullen zorgen. 
Om het schip voor deze nieuwe taak geschikt te maken zal een aantal ingrijpende wijzigingen worden aangebracht t.w. 
– voorzieningen in de ruimen voor de opslag van 14.000 ton pijpen 
– voorzieningen op de luiken en bovendeks voor het opslaan van nog eens 4000 ton pijpen 
– verlengen van de bestaande luikhoofden en eventueel aanbrengen van nieuwe luiken 
– installeren van 4 Manitowoc dekkranen 
– aanbrengen van een helicopterdek op het achterschip, inclusief voorzieningen voor brandbeveiliging. 
– het plaatsen van tanks voor 3000 ton dieselolie 
– ruim 1 voorzien van een tussendek en het aanbrengen van magazijnen voor de opslag van offshore materiaal, levensmiddelen, e.d. 
– voorzieningen maken voor een z.g. “Single Point Moorings System”. 
Na oplevering zal het schip worden verankerd in een baai nabij de Shetland eilanden. Een opdracht waarmee de reparatieafdeling eer kan inleggen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, september 1974) 

Omschrijving: 
De Afdeling Reparatie bouwt de Griekse bulkcarrier “Mary Elisabeth” om tot een voorraadschip voor PSF Offshore Logistics BV te Rotterdam. 

Artikelen: 
– Afd. Reparatie bouwt Griekse bulkcarrier om tot voorraadschip voor PSF, Nieuws van de RDM, september 1974, blz. 18: PB-1974-09.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.