m.s. “Suvetar”, 1970 – 1974, logementschip.

Foto boven: Het m.s. “Suvetar” bij aankomst in Rotterdam, een toekomstige huisvesting voor buitenlandse werknemers.

RDM kocht Fins passagiersschip.
De vloot van ons bedrijf heeft eind november een belangrijke uitbreiding ondergaan. We moeten hier echter direkt aan toevoegen, dat deze uitbreiding maar een betrekkelijke zaak is omdat het gaat om een nieuwe aanwinst die nimmer in de vaart zal worden gebracht. Wat is het geval? Op vrijdag 27 november 1970 werd ons bedrijf officieel eigenaar van het Finse passagiersschip m.s. “Suvetar”. Dit 1755 brt metende schip ligt thans afgemeerd aan steiger 4 van de Nieuwe Waterweg en zal na een grondige verbouwing, die ettelijke maanden zal duren, dienst gaan doen als huisvestingsschip voor buitenlandse werknemers. Ook na de verbouwing zal het passagiersschip een ligplaats krijgen aan de Nieuwe Waterweg, waarschijnlijk tussen dok 4 en de wal. 
Vakantietrips
Het m.s. Suvetar is eigendom geweest van de Finse rederij Oy Carelia Lines Ltd. te Helsinki, die tot zeer kort voor de overdracht met het in 1930 gebouwde schip korte vakantietrips uitvoerde in Finse wateren. Hoewel het cruiseschip al zo’n veertig jaar oud is, verkeert het nog in een goede konditie en biedt het de opvarenden vrij veel komfort. De 120 hutten aan boord bijvoorbeeld zijn alle voorzien van vaste wastafels met warm en koud stromend water. In totaal telt het schip 202 slaapplaatsen, maar na afloop van de verbouwing zul dit aantal tot ca. 160 zijn teruggebracht. Aan boord vindt men verder diverse grote ruimten, die de toekomstige bewoners goede diensten zullen gaan bewijzen. Het betreft een eetzaal met 110 zitplaatsen plus een kleine salon waarin nog eens 55 personen tegelijk de maaltijd kunnen gebruiken. De rooksalon biedt plaats aan 48 man, terwijl een discotheek ruim 50 personen kan herbergen. 
Overdracht
Bij de officiële overdracht was onze direktie vertegenwoordigd door ir. J.C. van Reenen en ir. L. van der Tas. Bovendien was vrijwel de gehele staf van de RDM en NW van de partij. Het gezelschap bezichtigde het schip onder leiding van de heren Stolk Sr. en Jr., die bij de aankoop een bemiddelende rol hebben gespeeld. De heer Stolk Jr. merkte bij de overdracht op, dat het schip na de verbouwing ongetwijfeld nog lange tijd als huisvestingsschip dienst zal kunnen doen en ook ir. Van Reenen, die het schip aanvaardde, bleek deze mening te zijn toegedaan. Hij wenste het m.s. Suvetar in haar nieuwe en laatste funktie een „behouden ligging” toe. 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1970) 

RDM verkocht passagiersschip.
De vloot van het bedrijf heeft in april 1974 een belangrijke inkrimping ondergaan. Er moet echter direct aan toegevoegd worden dat het gaat om een schip dat nooit in de vaart is gebracht. 
Wat is het geval? 
Maandag 22 april vertrok achter de zeesleper “Fairplay XII” het voormalige Finse passagiersschip m.s. “Suvetar” voor zijn laatste reis naar een Spaanse sloper. 
Nadat ons bedrijf op 27 november 1970 officieel eigenaar van het 1775 brt metende schip was geworden, heeft het na een grondige verbouwing gedurende de jaren 1971 – 1973 dienst gedaan als huisvestingsschip voor een wisselende bezetting van gemiddeld 130 Joegoslaven, die via Jugomontaza hier te werk waren gesteld. 
Het schip dat al ruim veertig jaar oud is en gedurende vele jaren vakantietrips uitvoerde in de Finse wateren ziet zijn laatste reis over zee eindigen in het Spaanse Aviles. De bij de officiële ingebruikneming gesproken woorden dat het schip na deze verbouwing nog lange tijd als huisvesting zou kunnen dienen, zijn niet bewaarheid geworden. Na de “Dundrum Bay” een tweede vertrouwde gast die in Spanje haar loopbaan eindigt. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1974) 

Omschrijving:
De 120 hutten aan boord zijn alle voorzien van vaste wastafels met warm en koud stromend water. In totaal telde het schip 202 slaapplaatsen, maar na afloop van de verbouwing was dit aantal tot ca. 160 zijn teruggebracht. Aan boord vindt men verder diverse grote ruimten, die de bewoners goede diensten bewijzen. Het betreft een eetzaal met 110 zitplaatsen plus een kleine salon waarin nog eens 55 personen tegelijk de maaltijd kunnen gebruiken. De rooksalon biedt plaats aan 48 man, terwijl een discotheek ruim 50 personen kan herbergen. 
In 1974 maakte het schip haar laatste reis naar San Esteban de Pravia in Spanje, om daar gesloopt te worden. 

Citaten:

Artikelen:
– RDM kocht Fins passagiersschip, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, december 1970, blz. 4: PB-1970-12.pdf
– RDM verkocht passagiersschip, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, juni 1974, blz. 8: PB-1974-06.pdf

Bronnen:
– Artikelen hierboven.