m.s. “Mathieson”, 1961, tanker, ramp bij de RDM.

Foto boven: 6-4-1961. m.s. “Mathieson” voor onderhoud in dok 8.

Dit schip werd in 1959 als tanker “Mathieson” gebouwd en ging toen onder Liberiaanse vlag varen. In 1974 werd het schip hernoemd in “Burnside”, zie de laatste foto onderaan. Haar IMO-nummer was 5228932 en haar thuishaven was Monrovia. 

Omschrijving:
Op 5 april 1961 lag deze Liberiaanse tanker “Mathieson” bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij in de Dokhaven in het dok. Er ontstond ’s middags een lek in de CO2-blusgasinstallatie. Op dat moment waren er 40 mensen van de RDM en de scheepsbemanning in het schip aan het werk. Het ontsnappende koolzuurgas verdrong de zuurstof in de machinekamer en het reukloze gas werd – ondanks reukstoftoevoegingen – niet direct opgemerkt. Hierbij kwamen 7 mensen om het leven en 30 konden er bewusteloos, maar levend, uit de machinekamer gehaald worden. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de RDM! 

Naschrift:
Anno 2010 werd dit ongeluk door de Stichting CO2isNEE nog als een argument gebruikt in haar verzet tegen een ondergrondse opslag van CO2 in de gemeente Barendrecht. 

Citaten:
– Herinneringen van Johan Journée na bijna 50 jaren, 03-10-2010: 
… … Ik herinner me dat het tragische ongeluk in de machinekamer van de Liberiaanse tanker “Mathieson” op een erg sombere en mistroostige middag plaats vond. Vanuit de Tekenkamer Scheepsbouw hadden we een goed uitzicht op de Dokhaven beneden ons, met de “Mathieson” daar in dok. Heel veel ziekenauto’s reden plotsklaps naar en van de “Mathieson”, maar wat daar precies aan de hand was wisten wij eerst ook niet. Maar dat er zich daar iets ergs aan het voltrekken was, dat werd ons wel snel duidelijk! Wat later kregen we via de geruchtenstroom een eerste globale informatie over een ramp in de machinekamer van de “Mathieson” en haar omvang. De echte informatie kregen we eigenlijk pas ’s avonds thuis op de radio, veel eerder kon ook niet. Naast 30 gewonden waren er 7 doden te betreuren. Zou het bij die 7 blijven? Een zwarte dag, die 5e april 1961 bij de RDM! … …

Bronnen: Stadsarchief Rotterdam.

Krantenartikelen van Allen (Kombuispraat):