m.s. “FSB 01”, bevoorradingsschip, 1975, verbouwing.

Foto boven: 21-3-1975. Het bevoorradingsschip m.s. “FSB 01”, ex bulkcarrier “Overseas Courier”, afgemeerd bij de RDM.

 give you the name.
Bruisend stroomde zaterdag 1 februari 1975 de champagne over de boeg van de “FSB 01” en daarmee was de naamgeving van deze tot Floating Supply Base omgebouwde bulkcarrier een feit. Deze plechtigheid vond plaats vanaf een der Spido rondvaartboten, de “Oranjeplaat” die in de loop van de morgen enkele honderden gasten aan boord had genomen. Onder hen bevond zich de naamgeefster Mrs. Helm, echtgenote van de president van Manitowoc International Corporation. Om precies twaalf uur liet Mrs. Helm door een ruk aan een koord de fles champagne tegen de boeg te pletter slaan en werd de naam onthuld. Na het uitbrengen van een toast door de heer J.C. Melcherts begaven de genodigden zich naar de lunchroom boven het nieuwe kantoor waar onze directeur de heer W. Bos in een korte toespraak zich tot de aanwezigen richtte. 
Allereerst dankte hij de naamgeefster voor haar medewerking, welke dank hij vergezeld deed gaan van een herinneringsgeschenk. Vervolgens memoreerde de heer Bos de plezierige samenwerking tussen PSF en RDM en sprak de hoop uit dat onze werf, die binnen RSV verband een centrale positie vervult voor de offshore-activiteiten, in de toekomst meer van dergelijke opdrachten zal krijgen. “Wij zijn gaarne bereid”, aldus de heer Bos, “de nu opgedane kennis en ervaring weer ter beschikking te stellen.” 
Nadat de heer W.A.F A. Clumpkens, directeur van PSP Offshore Logistics B.V. aan Mrs. Helm een fraaie herinneringsplaquette had aangeboden, dankte hij alle medewerkers van de RDM voor de efficiente en prettige samenwerking tijdens de verbouwing van dit schip. De “FSB 01” vertrekt half februari naar Baltimore waar bij Bethlehem Steel de vier Manitowoc kranen zullen worden geplaatst, waarna in de eerste helft van april de “FSB 01” zal worden ingezet op het Brentfield, in het noordelijk deel van de Noordzee. 
(Bron: Nieuws van de RDM, februari 1975) 

Omschrijving:
De 31.262 dwt metende bulkcarrier “Overseas Courier” werd in 1960 gebouwd. 
De Griekse bulkcarrier “Maroudio” (ex “Overseas Courier”) werd in 1975 door de RDM verbouwd tot het bevoorradingsschip “FSB 01” (Floating Supply Base). Op de bovenstaande foto ligt de “FSB 01” afgemeerd bij de RDM op 21 maart 1975. 

Citaten:
– www.shipspotting.com: 
… … Completed by Nordseewerke at Emden in 1960 as yard number 319, the “Overseas Courier” sailed for London and Overseas Bulk Carriers until 1969 when she went to Greek owners as “Maroudio”. In 1975 she became the floating supply base “FSB 01” and in 1979 she was again converted, this time into a depot ship and supply base for offshore installations, being renamed “Zeus”. Yet another conversion took place in 1984 when she became a cement carrier then a storage vessel at Safaga. In 2000 she was renamed “El Nagar” and arrived at Mumbai to be broken up on 25 October that year. … …

Bronnen:
– World Shipsociety Rotterdam
– Shipspotting(1)
– Shipspotting(2)