m.s. “Exemplar”, tanker, 1958, verbouwing.

Foto boven: 10-4-1959. m.s. “Exemplar”, liggend aan de Oostdam kraanbaan I.

Met de tankvaart zag het er in 1958 voorlopig niet zo goed uit. Dat bleek ook uit de opdracht die de R.D.M. ontving tot de verbouwing van het slechts 8 jaren oude tankschip “Exemplar” in een vrachtschip voor droge lading, hetgeen gepaard ging met grote kosten voor de eigenaars, die zij, daartoe door de omstandigheden gedwongen, zo laag mogelijk wensten te houden. 
De R.D.M. heeft echter deze opdracht in scherpe concurrentie kunnen aanvaarden, omdat die een goede gelegenheid tot werkverschaffing bood in een tijd waarin het moeilijk was voldoende opdrachten aan te trekken om het bedrijf gaande te houden. 
De “Exemplar”, het tankschip dat in 1950 onder de naam “Hektoria” door Lithgows Ltd. in Port-Glasgow afgeleverd werd aan een Noorse reder, meet 9027 Register ton bruto, heeft een laadvermogen van 13580 ton en is 113,00 m lang tussen de loodlijnen, 18,90 m breed en 10,75 m hol. Er staat een 4 cilinder Doxford motor in, die het schip een snelheid geeft van ca. 13 knopen. 

Omschrijving:
Op vrijdag 21 november 1958 kwam het schip bij de R.D.M. aan, alwaar het een ligplaats kreeg bij kraanbaan 1 aan de oostelijke zijde van de dokhaven. Er diende heel wat gesloopt te worden op het schip, want er kwamen 5 laadhoofden in het nu vrijwel dichte dek, de dwarsschotten werden bijna allen gesloopt en enkele ervan werden op andere plaatsen weer ingebouwd. In de twee langsschotten werden grote openingen gemaakt, zodat de zijtanks met de middentanks over de volle breedte laadruimen zullen vormen. 
Het slopen werd met spoed en op moderne wijze aangepakt; op Foto 1 hieronder zien we nl. een hijskraan als een dragline over het dek „rupsen”. Ook hetgeen nieuw op het schip werd aangebouwd, was reeds in de werkplaats onderhanden. Als we nagaan dat dit een dubbele bodem met de nodige waterdichte vrangen, laadhoofden, mastdekhuizen, masten, laadgerei, enz. betrof, dan zien we dat deze verbouwing een groot karwei was. Ook dienden lens- en ballastleidingen door en langs dubbele bodem tanks, alsmede leidingen voor de deklieren, die voor het transport van de lading zullen zorgen, aangelegd te worden. 
Toen het gehele karwei achter de rug was, was de “Exemplar” omgebouwd tot een fraai modern vrachtschip. Op de Foto boven zien we het schip nog als tanker en in Foto 3 hieronder als vrachtschip. Tientallen jaren heeft de R.D.M. dergelijke verbouwingen al met succes uitgevoerd. Op 15 april 1959 werd het schip door de Italiaanse reder als vrachtschip overgenomen en vertrok het weer van de R.D.M. 

Citaten:

Artikelen:
– Een groot reparatiekarwei, personeelsblad “De Wekker”, december 1958, blz. 4: PB-1958-12.pdf
– De “Rotterdam”, personeelsblad “De Wekker”, maart 1959, blz. 1-2: PB-1959-03.pdf
– De “Exemplar”, personeelsblad “De Wekker”, april 1959, blz. 1: PB-1959-04.pdf.

Bronnen: 
– Stadsarchief Rotterdam.