Lagerstoelen blokwals, 1967, revisie bij NKF.

Foto boven: De RDM ploeg aan het werk bij de NKF in Alblasserdam om de lagerstoelen van een blokwals te revideren.

De Nederlandse Kabelfabriek (NKF) in Alblasserdam heeft van de vakantieperiode gebruik gemaakt om door de RDM de lagerstoelen van een grote blokwals te laten revideren. Dat werk is grotendeels ter plaatse verricht en bestond uit het oplassen van de uitgeslagen delen van de lagerstoelen, die vervolgens weer aan de maat moesten worden gedraaid. Dat laatste gebeurde met een kottermachine zoals wij die voor het werk aan boord van schepen gebruiken. Voor dit karwei echter moesten de kotterbaren tevoren in onze machinefabriek worden omgebouwd. 
In het weekeinde van 15 juli 1967 is men begonnen met het demonteren van de wals. Op 26 juli was het karwei geklaard, zodat de wals op maandag 31 juli weer in bedrijf kon worden genomen. 
Op de foto hierboven ziet U onze ploeg aan het werk bij de NKF in Alblasserdam. 
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1967) 

Omschrijving:
Een RDM ploeg heeft in de vakantieperiode van 15 tot 26 juli 1967 bij de Nederlandse Kabelfabriek (NKF) in Alblasserdam de lagerstoelen van een grote blokwals aldaar gerevideerd. 

Artikelen:
– Foto en tekst, Nieuws van de RDM, augustus 1967, blz 2: PB-1967-08.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.