Kruiser “De Zeven Provinciën”, 1968, 3e trap onderhoud.

Foto boven: 1-4-1968. “De Zeven Provinciën” (RDM-219) en het booreiland “Sedneth II” in de Heysehaven.

“De Zeven Provinciën” krijgt een onderhoudsbeurt.
De bedrijvigheid op ons terrein langs de Heysehaven, waar het booreiland “Sedneth II” wordt afgebouwd en de “Sea Quest” eveneens de nodige drukte geeft, is de laatste weken nog toegenomen. Tegen de avond van de eerste april 1968 meerde aan kraanbaan 13 Hr. Ms. Kruiser “De Zeven Provinciën” af, die gedurende een aantal maanden voor onderhoudswerkzaamheden aan de werf zal blijven. Omdat de volledige bemanning – ongeveer 700 personen – aan boord blijft gestationeerd, zal hierdoor het beeld op dit deel van ons bedrijf min of meer in het teken van de Marine komen te staan. 
De bouw van de kruiser op ons bedrijf was enigszins bewogen. De plannen om twee kruisers te bouwen ter vervanging van de “Java” en de “Sumatra” dateerden van 1936. Wilton-Fijenoord en de RDM kregen de opdracht. De kiellegging van de RDM-219 vond plaats op 19 mei 1939, in een tijd van internationale spanningen. Gedurende de bezetting van 1940 tot 1945 is de afbouw op de helling vertraagd. 
Na de bevrijding moesten aan het casco echter de nodige veranderingen worden aangebracht omdat de vooroorlogse plannen waren verouderd; de ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten vernieuwing noodzakelijk. 
De tewaterlating van “De Zeven Provinciën” geschiedde op 22 augustus 1950 door H.M. Koningin Juliana. De indienststelling volgde in 1954. 
Vier jaar geleden werd het schip door de RDM gemoderniseerd, waarbij een installatie voor geleide wapens werd aangebracht. 
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1968) 

“De Zeven Provinciën” onder het mes. 
Op het ogenblik ondergaat Hr. Ms. kruiser “De Zeven Provinciën” op onze werf een derde traps onderhoud. De belangrijkste werkzaamheden die hieronder vallen, bestaan uit de vernieuwing van de oververhitters van de vier ketels, het verpijpen van twee ketels, een nauwkeurige controle van en reparaties aan het roer en de schroefassen en het herstellen van gebreken aan hulpwerktuigen, leidingen, afsluiters etc. 
Tegelijk met dit onderhoud voert men op het vlaggeschip van de Koninklijke Marine enkele interessante projekten uit. Zo wordt de kruiser uitgerust met een zgn. pre-wetting installatie en zeven overdrukunits. Hierdoor verkrijgt de oorlogsbodem een groter incasseringsvermogen ten aanzien van de eerste gevolgen van een eventuele oorlog, waarin de meest moderne wapens een rol zullen spelen. Ook de accommodatie voor de bemanning ondergaat op diverse punten veranderingen. De cafetaria ruimte en de kombuizen worden verbeterd en het schip krijgt de beschikking over een nieuwe wasserij. Tot slot vindt een modernisering plaats van de radioinstallatie. Er wordt naar gestreefd al deze werkzaamheden rond half september te hebben gerealiseerd. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juli 1968) 

Artikelen: 
– “De Zeven Provinviën” krijgt een onderhoudsbeurt, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, april 1968.
– “De Zeven Provinciën” onder het mes, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, juli 1968.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.