Kerkklokken, ± 1948, oorlogsschade.

Foto boven: 15-4-1946. Eén van de 23 gedurende WO-II zwaar beschadigde manshoge en gescheurde kerkklokken in de bankwerkerij.

Omschrijving:
Een aantal van 23 tijdens de bezetting door de Duitsers gevorderde, en na de oorlog beschadigd en gescheurd teruggevonden, kerkklokken werd gedurende de jaren medio 1946 tot in 1949 door de RDM volledig hersteld. Dat dit met gedegen vakmanschap gebeurde, blijkt uit het onderstaande citaat uit een artikel in een editie van het Utrechts Nieuwsblad in 1948 en Foto 2 hieronder met dit artikel. 

Citaten:
– Een Halve Eeuw ‘Droogdok’, blz. 173: 
… … Aansluitend op de rijke ervaring met het lassen van scheepsschroeven durfde men zich te wagen aan het lassen van in de bezettingstijd beschadigde en gescheurde bronzen klokken. 
Vanaf juli 1946 tot in 1949 werden, met medewerking van het Rijksbureau voor Monumentenzorg, voor rekening van diverse gemeenten en kerkgenootschappen in totaal 23 klokken, o.a. die van de “Lange Jan” te Middelburg, met succes gerepareerd. Het was een uiterst subtiel werk, omdat klokkenhuisbrons buitengewoon scheurgevoelig is en de kwaliteit en degelijkheid van het lasmateriaal uiteraard van invloed zijn op de hoedanigheid van klank- en toonhoogte. Na het herstel werden de klokken langs electrische en acoustische weg gekeurd. … …

– www.hetutrechtsarchief.nl, Utrechts Nieuwsblad, 1948: 
… … In verband met de omstandigheid dat de “Maria” zwaar gehavend was, werd zij naar Rotterdam overgebracht, waar zij bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij werd gelast, een experiment dat uitstekend is geslaagd, hoewel experts van mening waren, dat zulks niet mogelijk was. … …

Artikelen:

Bronnen:
Stadsarchief Rotterdam.
– Het Utrechtsarchief