“Isocardia”, tanker, 1965, ombouwing.

Foto boven: De Franse Shell tanker “Isocardia”, die bij de RDM omgebouwd zou worden tot een kraanponton voor Heerema.

Omschrijving: 
Op 22 december 1965 werd het voor- en middenschip van de “Isocardia” uit Le Havre door de sleepboot “Friesland” van Bureau Wijsmuller afgeleverd bij de RDM in Rotterdam. De oorspronkelijke bedoeling was dat dit schip door de RDM omgebouwd zou worden tot een kraanponton voor Heerema. Het vaartuig(deel) werd echter eind 1965 of begin 1966 voorlopig even achter de hellingen opgelegd, tot een definitieve beslissing genomen was. 
Pas één of twee jaar later werd de “Isocardia” vermoedelijk doorverkocht naar Boele’s Scheepswerven & Machinefabriek of naar W.A. van der Tak’s Bergingsmaatschappij om er de pontons “Tak 9” en “Tak 10” uit te fabriceren. 

Citaten: 
http://bureau-wijsmuller.nl: 
… … Vanuit Middlesborough – Engeland zette de “Friesland” koers naar Le Havre – Frankrijk, om het voorschip van de Franse Shell tanker “Isocardia” (1955 – 20.708 Brt.) vanuit Le Havre – Frankrijk, naar de RDM te Rotterdam te verslepen. 
Het voorschip van de “Isocardia” zal bij de RDM worden verbouwd tot een kraanponton voor Heerema. Op 20 december 1965 vertrok het transport vanuit Le Havre – Frankrijk en op 22 december 1965 werd het voorschip van de “Isocardia” afgeleverd bij de RDM in Rotterdam. … …
 
Nieuws van de RDM, februari 1966: 
… … We laten de driekwart Shell tanker “Isocardia”, die eind vorig jaar van Le Havre naar de RDM werd versleept, nog even stil achter de hellingen liggen. Dit, totdat zal zijn beslist hoe de verbouwing tot werkschip ten behoeve van Heerema Engineering zal plaats vinden. … … 
Scheepvaartforum, Roy, 19-12-2004: 
… … De meeste pontons werden eind jaren ’60, begin ’70, uit tankerdelen gebouwd. Dat ging als volgt te werk. 
Het ladinggedeelte van de tanker werd horizontaal in tweeën gesneden. De bovensectie werd vertikaal ook in tweeën gedeeld en vervolgens met bokken omgedraaid, van een vlak voorzien en wederom omgedraaid en in het water gezet. Het gebeurde ook wel dat het bovengedeelte hydraulisch opgekrikt werd, het vlak er onder gebouwd, het hele theater zakte dan weer op de vlaksectie en werd vastgelast. 
Er waren dan al sleeën onder gelegd. Vervolgens gaf men de bak dan slagzij, de klink ging los en de bak werd dwarsscheeps van het ondergedeelte af te water gelaten. Dat was wel een spectaculair gezicht hoor! 
Vervolgens werd op het ondergedeelte van de tanker een nieuw dek gebouwd. Zo kreeg men twee bakken uit één tanker. 
Dit voorbeeld behelst de operatie met de voormalige Britse Shell tanker “Velutina” en/of de Franse Shell tanker “Isocardia”. … …
 
www.kombuispraat.com, Kapitein Rob, 23-06-2012: 
… … Hier gefotografeerd op 25 Juli 1968 terwijl zij stand-by ligt, wachtend op de tewaterlating van het, op dat moment, grootste zeegaande ponton “Tak 9”. Dit was een bijzonderheid daar dit ponton was vervaardigd uit het voorschip van de voormalige tanker “Isocardia”, zie Foto 2 hieronder
Ook het nog te bouwen ponton “Tak 10” zou uit dezelfde tanker worden vervaardigd. … …
 
www.dredgingpoint.org: 
… … Conversion of Tanker to Work Pontoon. 
The Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, Rotterdam, is converting the forecastle and midship section of the French tanker “Isocardia” (20,708 grt) to a work pontoon which will be suitable for positioning drilling rigs and the like in the open sea. The hoisting equipment on board the vessel will be the heaviest of its kind in the world. The forecastle-plus-midship section is 151 m long (495 ft. 5 in.), has a beam of 25.7 m (84 ft. 4 in.) and a depth of 14 m (45 ft. 11 in.). It has been bought by the Overseas Shipping Corporation, an enterprise which forms part of the Heerema Engineering Service, The Hague. The pontoon will be used for operation in the North Sea and elsewhere. … …
 
Opmerking Johan Journée: Dit was de oorspronkelijke bedoeling met deze tanker, maar plannen veranderen. 
www.dredgingpoint.org: 
… … Boele’s Scheepswerven & Machinefabriek are to build for W.A. van der Tak’s Bergingsmaatschappij, Rotterdam, a second pontoon out of the hull of the tanker “Isocardia”. (See also ‘Holland Shipbuilding’, August, 1968.) … … 
E-mail Roy (Kombuispraat), 16-01-2013: 
… … Nadat in H.I. Ambacht het achterschip en de midscheeps opbouw van de “Isocardia” verwijderd was, is het lading gedeelte naar Boele gesleept. Uit dit gedeelte zijn 2 pontons voor de toenmalige W.A. v.d. Tak gebouwd. Dit was een heel aparte operatie. 
Het lading gedeelte werd horizontaal doorgesneden en daarna vertikaal in 2 stukken. Het ene gedeelte werd met bokken op het andere geplaatst. Zo ontstond ruimte op het ondergedeelte om er een vlak op te bouwen. Vervolgens werd het verwijderde gedeelte hier weer opgeplaatst en vast gelast. Met het 2e gedeelte deed men hetzelfde geintje. Vervolgens werden beide delen, na terugplaatsing van het 2e gedeelte, aan elkaar gelast. Hierna werden er sleden onder geplaatst en het overgebleven scheepsgedeelte scheef gepompt. Toen volgde er gewoon een tewaterlating vanaf het onderschip. Het nu open ondergedeelte werd van een dek voorzien, het voorschip verwijderd / gesloopt, de kopse einden dicht gemaakt en, voila, zo ontstond een 2e Tak-ponton. 
Ik denk dus niet dat de RDM iets met deze verbouwing van doen gehad heeft. … …
 

Artikelen: 
– Extra opdracht, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, februari 1966, blz. 6: PB-1966-02.pdf.

Bronnen:
– Artikelen boven. 
– Roy M. Helleman, Den Helder.