“Ingot”, 1964, transport.

Foto boven: 20-4-1964. Een Ingot ligt klaar voor transport op de werf.

Nu is de vraag; waarheen?