Hydraulische bewegingswerken, 1976, Oosterscheldekering.

Foto boven: De Oosterscheldekering tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, een deel van de N57 in Zeeland.

De Oosterscheldekering is een waterkering in Zeeland. Het is het grootste onderdeel van de Deltawerken. Het is tevens een 8 kilometer lange wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, deel van de N57. 
Deze waterkering is een afsluitbare stormvloedkering en bevat grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen. Bij een verwachte waterstand van +3,00 m NAP zullen de schuiven gesloten worden door mensen in de bedieningskamer in het Ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans. Als er niemand aanwezig is, zullen de schuiven bij +3,00 m NAP automatisch sluiten. Vanaf de ingebruikname op 4 oktober 1986 t/m 5 december 2013 (dus gedurende 27 jaar) zijn de schuiven 24 maal gesloten geweest, afgezien van testsluitingen. 
De pijlers zijn 30 tot 40 meter hoog, met een gewicht van maximaal 18.000 ton. Ze zijn gemaakt van beton, van binnen hol en na plaatsing gevuld met zand. De schuiven zijn circa 42 meter, lang met een hoogte tussen de 6 en 12 meter. Het gewicht van de schuiven ligt tussen de 260 en 480 ton. 

Omschrijving: 
Aan de realisering van één van Europa’s grootste waterbouwkundige werken – de stormvloedkering Oosterschelde – leverde de RDM belangrijke bijdragen. De RDM was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor management, fabrikage, montage en inbedrijfstelling van 124 hydraulische bewegingswerken. De hydraulische cilinders – met slaglengten van 7,20 tot 13,20 meter, diameters varërend van 635 tot 830 mm en gewichten tot 100 ton – behoren tot de grootste ter wereld. 
De Oosterscheldekering is voor het sluiten en openen van de 62 schuiven voorzien van 124 hydraulische cilinders. In deze cilinders bevinden zich zuigerstangen om de schuiven op en neer te kunnen halen. Deze zuigerstangen zijn voorzien van een laagje nikkel en chroom tegen corrosie. Door de Machinefabriek van de RDM werden de zuigerstangen voor de bewegingswerken voor de Oosterscheldedam gemaakt. 

Tevens werd door de RDM een bijzondere constructieve bijdrage aan dit project geleverd in de vorm van het hefvaartuig “Ostrea” (bouwnummer 351), ontworpen en gebouwd voor het transport en de plaatsing van 66 betonnen pijlers tot 39 meter hoog en 18.000 ton zwaar. 

Dit waren zwaargewicht prestaties met millimeter precisie, bijdragend tot een imposante project. Daarmee was de RDM partner in een succesvolle nationale operatie, die internationaal respect afdwong.

Film: YouTube.

Bronnen:
– Wim Bank (Foto’s).
Kombuispraat (Allen). 
– Rijkswaterstaat beeldarchief.