Hr. Ms. “Zeehond”, onderzeeboot, 1977, 3e traps onderhoud.

Foto boven: Hr. Ms. “Zeehond” bij de RDM voor 3e traps onderhoudsbeurt, de eerste van zes stuks.

Onderhoud aan onderzeeboten biedt zekerheid voor komende jaren. 
Al geruime tijd ligt de Hr. Ms. “Zeehond” in dok 7 voor het ondergaan van een 3e traps onderhoudsbeurt. Zij is daarmee de eerste van de zes onderzeeboten van de Koninklijke Marine, die de afdeling Nieuwbouw Scheepsbouw de komende jaren in onderhoud krijgt. Een prachtig stuk werkgelegenheid. Bovendien is het een unieke kans om de in het verleden op marinegebied verworven know-how flink uit te breiden. Het resultaat zal zijn, dat wij over een vaste kern van hoog gekwalificeerd personeel kunnen beschikken. Dit geeft een waarborg voor een zo goed mogelijke dienstverlening en vormt een belangrijke factor voor de toekomstige werkgelegenheid in ons bedrijf. 
Teneinde het onderhoud en de reparaties aan de onderzeeboten op een efficiënte wijze uit te voeren, zijn een flink aantal speciale voorzieningen getroffen. 
Als eerste het definitief beschikbaar komen van dok 7 voor de onderzeeboten. In het geval er twee onderzeeboten gelijktijdig aan de werf zijn, wordt het naast dok 7 gelegen dok 3 eveneens gebruikt. 
Daarmee konden wij aan de wens van de Marine tegemoet komen om het totale reparatiegebeuren te concentreren. Naast de kortere transportweg voor personeel, materiaal en apparatuur, hetgeen kostenbesparend werkt, beoogt men ook een doelmatiger bewaking van marineobjecten. 
Dok 7 
Vooral in dok 7 werden de nodige speciale voorzieningen getroffen. Slechts de voor een onderzeeboot benodigde kielblokken bleven staan. De overige zijn verwijderd en aan de kant opgeslagen. Aan één zijde werd op de dokvloer een niet verrijdbare bouwkraan opgesteld. De kraan heeft een zo’n grote sprei, dat een naast het dok liggend schip kan worden geladen of gelost, terwijl een groot gedeelte van dok 3 in het bereik van de kraan valt. De bouwkraan is vanaf de dokwand te bedienen. Voorts zijn in het dok en op de dokwanden diverse materiaal- en gereedschapcontainers geplaatst. 
Een werkelijk geweldige verbetering is de nieuwe rijbrug vanaf de toegangssteiger aan de wal naar de dokvloer van dok 7. Deze ophaalbrug is geschikt voor voertuigen met een gewicht tot 15 ton. De voordelen wat betreft het horizontale transport zijn duidelijk. In het kader van de concentratie van de marine activiteiten is ook de kade tussen dok 3 en dok 7 in gebruik. Portacabins, keetwagens en containers van onderleveranciers zijn hier geplaatst, terwijl er twee laadgelijkrichters voor het laden van de batterijen van de onderzeeboot staan afgesteld. 
Elders op de werf zijn verscheidene ruimten beschikbaar gesteld aan de Koninklijke Marine, voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de onderzeeboten. De RDM zelf heeft eveneens enkele ruimten gereserveerd. Onder andere in de Machinefabriek, waar is een afgeschoten gedeelte werktuigen en apparatuur worden gereviseerd. 
“Cornelis Drebbel” 
Hr. Ms. “Cornelis Drebbel”, het logementschip van de Marine, kreeg een nieuwe ligplaats. Om deze operatie mogelijk te maken moest onder meer het aanlegponton van de “Dokyard VII” negentig graden worden gedraaid. De nieuwe ligplaats past echter uitstekend in het raam van de concentratie van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de onderzeeboten. 
Dit onderhoud verschilt van boot tot boot; men onderscheidt bij de huidige vloot van onderzeeboten drie soorten onderhoud: 
  –   Als eerste het periodiek onderhoud, waarbij het schip circa twee weken aan de werf blijft. 
  –   Bij een derdetraps onderhoud wordt dit vijf maanden. 
  –   Een vierdetraps onderhoud omvat min of meer een grote beurt. Het schip ligt dan ongeveer acht maanden aan de werf, 
      waarvan het grootste gedeelte in dok. 
In ieder geval biedt deze marineorder een stuk zekerheid voor de komende jaren. Bovendien is het uiterst secuur werk, waarin wij de nodige ervaring hebben. Een stukje identiteit waarop wij trots kunnen zijn. Uiteraard dienen wij het werk wel goed te blijven doen tegen zo laag mogelijke kosten. 
(Bron: Nieuws van de RDM, sept/ okt 1977) 

Omschrijving: 
Al geruime tijd ligt de Hr. Ms. onderzeeboot “Zeehond” in dok 7 voor het ondergaan van een derdetraps onderhoudsbeurt. Zij is daarmee de eerste van de zes onderzeeboten van de Koninklijke Marine, die de afdeling Nieuwbouw Scheepsbouw de komende jaren in onderhoud krijgt. 
Behalve de vier bij de RDM gebouwde onderzeeboten “Dolfijn”, “Zeehond”, “Zwaardvis” en “Tijgerhaai” waren dit ook de twee bij W-F gebouwde onderzeeboten “Potvis” en “Tonijn”. 

Artikelen: 
– Onderhoud aan onderzeeboten biedt zekerheid voor komende jaren, Nieuws van de RDM, sept/ okt 1977, blz 1-2:  PB-1977-09-10.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.