“Hercules”, Kraanponton, 1972, verbouwing.

Foto boven: Kraanponton “Hercules”, in 1967 door de RDM voor Brown & Root in Houston gebouwd (RDM-319).

Offshore-opdracht; RDM en Wilton verbouwen “Hercules” en pijpenlegger “L.B. Meaders”.
De RDM heeft van de Amerikaanse onderneming Brown & Root Inc. Houston (Texas) opdracht ontvangen om de kraanponton “Hercules” en de pijpenlegger “L.B. Meaders” ingrijpend te verbouwen. Met deze opdracht, die de RDM in nauwe samenwerking met RSV-partner Wilton-Fijenoord zal uitvoeren, is een bedrag gemoeid van miljoenen guldens. 
De werkzaamheden aan de “Hercules” omvatten in de eerste plaats de vervanging van de huidige 650 tons draaikraan door een zwaardere kraan met een hefvermogen van 1600 ton. De installatie van deze superkraan maakt echter een grondige aanpassing van de ponton noodzakelijk. Het vaartuig zal 15 meter worden verlengd en over de volle lengte 12 meter worden verbreed, terwijl benedendeks omvangrijke versterkingskonstrukties en nieuwe installaties worden aangebracht. Inklusief de nieuwe kraanfundatie die aan dek wordt gemonteerd is met deze werkzaamheden in totaal ca. 3250 ton nieuw staal gemoeid. Voorts wordt het ballastsysteem drastisch gewijzigd en zullen diverse konstrukties op het dek worden verplaatst, waaronder het controledekhuis. 
De werkzaamheden aan de pijpenlegger “L.B. Meaders” bestaan in hoofdzaak uit de installatie van een 250 tons draaikraan, kompleet met een nieuw te bouwen fundatie. 
Zoals vermeld zal de RDM deze opdracht samen met Wilton-Fijenoord uitvoeren. Laatstgenoemde werf verbouwt het casco van de “Hercules”. De RDM vervaardigt de fundaties voor de nieuwe kranen en neemt tevens de demontage respektievelijk de installatie van de kranen voor haar rekening. Na de installatie zullen beide kranen bij de RDM op maximale belasting worden beproefd. 
Met de voorbereiding van het gehele projekt is inmiddels een begin gemaakt. De “Hercules” zal op 15 juni 1973 gereed zijn, terwijl de “L.B. Meaders” op 1 april 1973 zal worden opgeleverd. 
(Bron: Nieuws van de RDM, november 1972) 

Opnieuw grote opdracht van B&R; RDM “grossiert” in verbouwingsorders.
Voor de tweede maal in korte tijd heeft ons bedrijf weer een belangrijke verbouwingsopdracht ontvangen van de Amerikaanse onderneming Brown & Root. De eerste opdracht die in november 1972 afkwam betrof de verbouwing van de “Hercules” en de pijpenlegger “L.B. Meaders” en hieraan kunnen nu de sleuvengraver “BAR 265”, de werkponton “BAR 280” en de “BAR 297” worden toegevoegd. Laatstgenoemd vaartuig is een gekombineerd werkschip, dat buitengaats respectievelijk als kraanponton en pijpenlegger kan worden ingezet. De opdrachten van Brown & Root vertegenwoordigen samen een waarde van vele miljoenen guldens en zullen in korte tijd worden gerealiseerd. Medio juni van dit jaar zullen de “Hercules” en de “BAR 280” als laatsten worden opgeleverd. 
Werkzaamheden
De werkzaamheden aan de “BAR 297” omvatten de vervanging van de huidige 500 tons kraan door een exemplaar met een hefvermogen van 650 ton. De draaikraan is afkomstig van de “Hercules”, die zelf – zoals u zich wellicht herinnert – zal worden uitgerust met een superkraan van 1600 ton. 
De “BAR 280” zal op ons bedrijf tot sleuvengraver worden omgebouwd. Het vaartuig wordt in verband hiermee verlengd en verbreed in dok 9 en ontvangt een vrijwel geheel nieuwe technische uitrusting en akkommodatie. 
De sleuvengraver “BAR 265” krijgt een aanmerkelijk grotere kapaciteit. Evenals de “BAR 280” wordt de “BAR 265” voorzien van een nieuw achterschip, uitgerust met nieuwe A-frames, zuigbuizen en draaikranen op pijpkolommen. De verbouwing van de “BAR 265” neemt de Nieuwe Waterweg voor haar rekening. De RDM zal de benodigde sekties toeleveren. 
“Hercules”
Tot dusver vlotten de werkzaamheden aan de kraanponton “Hercules” buitengewoon. Het vaartuig verscheen een week eerder aan de werf, terwijl de demontage van de 650 tons kraan dankzij de inzet van alle betrokkenen een week minder vergde dan oorspronkelijk was begroot. Wilton-Fijenoord, die de “Hercules” zal verlengen en verbreden, kreeg hierdoor twee weken eerder de beschikking over het vaartuig. Onze Schiedamse partner heeft een deel van haar werkzaamheden aan de “Hercules” overigens weer uitbesteed aan “De Schelde” te Vlissingen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, januari 1973) 

Omschrijving:
Het kraanponton “Hercules” werkte in 1972 voor Brown & Root Inc. uit Houston, Texas. Op dit kraanponton werd bij de RDM de 650 tons draaikraan vervangen door een veel zwaarder exemplaar met een hefvermogen van 1600 ton. De installatie van deze superkraan maakte een grondige aanpassing van het ponton noodzakelijk. Het vaartuig werd 15 meter verlengd en over de volle lengte nog eens 12 meter verbreed. 

Citaten:

Artikelen:
– Offshore-opdracht; RDM en Wilton verbouwen “Hercules” en pijpenlegger “L.B. Meaders”, “Nieuws van de RDM”, 
  oktober 1972, blz 4: PB-1972-11.pdf
– Opnieuw grote opdracht van B&R; RDM “grossiert” in verbouwingsorders, “Nieuws van de RDM”, 
  januari 1973, blz 3-4: PB-1973-01.pdf
– Opdrachten / Nieuwe opdrachten, Schip en Werf: AR-1972B-S&W.pdf.

Bronnen:
WikipediA
– Ronald Hoogwerf, Minderhout, België.