HAWK Rocket Loader, 1974, revisie.

Foto boven: Een door de machinefabriek van de RDM gerevideerde Rocket Loader voor HAWK raketten.

Miljoenenorder voor machinefabriek. 
Van de Hollandse Signaalapparaten fabriek heeft Algemene Werktuigbouw WF/RDM een order ontvangen voor het revideren van ruim 200 “rocket loaders”. Deze “rocket loaders” zijn bestemd voor de HAWK geleide raketten van de NAVO. Het zijn kleine voertuigen op rupsbanden, voorzien van een hydraulisch systeem. In de machinefabriek RDM zullen deze voertuigen geheel worden gedemonteerd, waarna een aantal onderdelen wordt vervangen. Veel delen zullen worden gestraald en gespoten, zodat een “als nieuw” product de fabriek verlaat. 
Deze order waarmee een bedrag van ± 9 millioen gulden is gemoeid, zal ruim 200.000 manuren vergen en stelt de hoogste eisen aan de nauwkeurig-heid en zorg in de werkplaatsen. 
Teneinde de gewenste concentratie van deze revisiewerkzaamheden te verzekeren zullen de baaien 5 en 6 van de machinefabriek RDM speciaal worden ingericht en afgezonderd van de rest van de machinefabriek. 
(Bron: Nieuws van de RDM, november 1974) 

Tweehonderdste loader onlangs opgeleverd. 
In de machinefabriek van WF & RDM vond eind mei 1978 de overdracht plaats van de 200ste geheel gereviseerde loader aan de Koninklijke Luchtmacht. 
De heer J.G. Timmerman, Liaison Officer van de Hollandse Signaalapparaten B.V., overhandigde daarbij aan Adjudant onderofficier J.A. van Schaik van het MTA (Militair Toezicht Aanbouw van de Koninklijke Luchtmacht) en NAVO-vertegenwoordiger het bij de loader behorende logboek. Kort daar-voor had de heer S.L. Schot, projectleider loaderprogram-ma WF & RDM, dit logboek officieel overhandigd aan de heer Timmerman. 
Tijdens de plechtigheid was de hele loadergroep aanwezig. Deze groep vormt een volledig zelfstandige unit binnen WF & RDM Algemene Werktuigbouw. 
Het bij de loader behorende logboek is vergelijkbaar met een kentekenbewijs voor een auto. Het is evenwel veel uitgebreider en bevat onder andere alle aan het voertuig verrichte onderhoudsbeurten en wijzigingen. Het revisieprogramma van enkele honderden loaders is hiermede bijna gereed. Mede dankzij de verwerving van het AQAP I certificaat kreeg WF & RDM Algemene Werktuigbouw eertijds deze bijzonder omvangrijke en interessante Defensie order. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni/juli 1978) 

Omschrijving: 
Van de Hollandse Signaalapparaten fabriek heeft Algemene Werktuigbouw WF/RDM een order ontvangen voor het revideren van ruim 200 “rocket loaders”. 
De eerste serie loaders werd in 1975 opgeleverd en eind mei 1976 werd de laatste opgeleverd. 

Artikelen: 
– Miljoenenorder voor machinefabriek, Nieuws van de RDM, november 1974, blz 6: PB-1974-11.pdf
– Tweehonderdste loader onlangs opgeleverd, Nieuws van de RDM, juni/juli 1978, blz 2-3: PB-1978-06-07.pdf.

Bronnen:
– Archief Wim Bank. 
– Theo Ringeling, Maasdam.