“Havprins”, 1946, huidschade.

Foto boven: 22-6-1946. “Havprins” in dok 3.

Meer informatie volgt t.z.t.