“Evelyn”, motortanker, 1979, verkoopdokking.

Foto boven: Het uitvoeren van een verkoopdokking en huid- en machinereparaties voor de motortanker “Evelyn” in dok 8.

Danige drukte in dokhaven.
Een recente foto (Foto 1 hieronder) met een ouderwets werf beeld in de eerste helft van februari. Jawel, een volle dokhaven, die doet denken aan de betere tijden van weleer. Links aan kraanbaan 4 de Liberiaanse bulkcarrier “Point Clear” (ca. 114.000 dwt) voor een dokking en reparatie van huidschade. In dok 7 Hr. Ms. onderzeeboot “Zwaardvis” voor een onderhoudsbeurt. In dok 3 het motorschip “Khian Star” van circa 15.000 dwt gereed voor uitdokken. Daarnaast in dok 8 de bulkcarrier “Aktea” van 44.000 dwt. 
Dan een aantal oude klanten van de Nieuwe Waterweg. Het nieuwe geavanceerde zware ladingschip “Dock Express 10”, na een dok- en verfbeurt en klein garantiewerk bijna gereed voor de proeftocht. Het is de eerste van een serie van drie identieke schepen, die Verolme Heusden bouwt voor de rederij Dock Express Shipping B.V. Het is onder meer uitgerust met twee portaalkranen met een gezamenlijk hijsvermogen van 1000 ton. Daarnaast kan lading via de grote klep aan de achterzijde aan boord worden gereden of na het schip deels afgezonken te hebben aan boord worden gevaren. Een uniek schip. 
Boegbeeld
Aan de andere kant van de middensteiger ligt het vorig jaar door Verolme Heusden afgeleverde schip “Prinses Beatrix”, een roll-on/ roll-off veerboot van de Maatschappij Zeeland uit Hoek van Holland, eveneens aan de werf voor een dokbeurt en garantiewerk. 
Rechts op de foto (Foto 2 hieroder) ligt de motortanker “Evelyn” (20.000 dwt), die al eerder in dok 8 lag voor een verkoopdokking en het uitvoeren van huidreparaties en machinereparaties. Een bijzonderheid is het boegbeeld. Destijds bij de bouw van het schip in 1959 al aangebracht. De eerste eigenaar, een Zweedse rederij, liet toen bij al haar schepen een boegbeeld aanbrengen. Een traditie uit vroegere eeuwen, dat men tegenwoordig maar zelden meer aantreft. 
Naast de “Evelyn” aan kraanbaan 1 tenslotte het ongeveer 19.000 dwt metende motorschip “Aristodikos”, dat naderhand in dok 8 een dok- en verfbeurt onderging in verband met verkoop. 
Herstel
Een gelukkig feit, dat het de leaste tijd in de reparatiesector drukker is, is een gevolg van een samenloop van omstandigheden. De spanningen in het wereldgebeuren veroorzaken een geleidelijke stijging van de vrachtprijzen, waardoor weer meer schepen gaan varen. Daarnaast moet een reder op een bepaald moment naar eisen van de classificatiebureaus onderhoud laten uitvoeren. Enkele factoren dus, die een gunstige invloed hebben en een klein herstel in de reparatiesector laten zien. Overigens nog niet om te juichen, want de reparatieprijzen liggen nog ver beneden peil. De hoop is daarom gevestigd op een verder aantrekken van de reparatiemarkt in de nabije toekomst. 
(Bron: Nieuws van de RDM, jan/ feb/ mar 1979) 

Omschrijving:
Op Foto 2 hieronder ligt de motortanker “Evelyn” (20.000 dwt), die al eerder in dok 8 lag voor een verkoopdokking en het uitvoeren van huidreparaties en machinereparaties. 
Een bijzonderheid is het boegbeeld (Foto 3), dat destijds bij de bouw van het schip in 1959 is aangebracht. De eerste eigenaar, een Zweedse rederij, liet toen bij al haar schepen een boegbeeld aanbrengen. Een traditie uit vroegere eeuwen, dat men tegenwoordig maar zelden meer aantreft. 

Artikelen:
– Danige drukte in dokhaven, Nieuws van de RDM, jan/ feb/ mar 1979, blz 10-11: PB-1979-01-02-03.pdf.