Eén stel werktuigen voor een zeesleepboot, 1908, rekening derden.

Foto boven: Een stoommachine-installatie.

Omschrijving:
In 1908 werd een stel werktuigen van circa 750 L.P.K. vervaardigd voor een elders in aanbouw zijnde zeesleepboot. 
Na 31 december 1908 werd nog een stel werktuigen voor de in Amsterdam te bouwen zeesleepboot “Ajax” gecontracteerd. 

Bronnen:
– Jaarverslag RDM, 1908.