“Druktank”, 1961, Shell Rubberfabriek.

Foto boven: De druktank voor de tweede rubberfabriek van Shell Pernis, gereed voor het transport over water.

De nieuwe los- en laadgelegenheid achter de Ketelmakerij heeft direct bewezen belangrijk te zijn bij zware transporten. In het juni-nummer van De Wekker van 1961 werd een foto van de „bouwput” gepubliceerd, waarin men ijverig bezig was aan de nieuwe oevervoorziening. Men heeft nu de gedeeltelijk volgestorte diepte al kunnen benutten voor een belangrijk transport uit de Ketelmakerij. 

Omschrijving:
Voor de tweede rubberfabriek van Shell Pernis werd een druktank met een gewicht van 154 ton vervaardigd. De tank werd vanaf de laad- en losgelegenheid achter de Ketelmakerij over water naar Pernis vervoerd.

Citaat: De data van de foto’s 8-8-1961 naar 10-6-1961 doet vermoeden dat het transport andersom was.

Artikelen:
– Foto en onderschrift, personeelsblad “De Wekker”, augustus 1961, blz. 6: PB-1961-08.

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
Stadsarchief Rotterdam.