Drie ketels, 1906, rekening derden.

Foto boven: Een gedeelte van de Ketelmakerij.

Omschrijving:
In de afdeling Ketelmakerij werden in 1906 drie ketels ten behoeve van derden gemaakt. 
Eind 1906 bleven drie ketels voor rekening van derden in aanmaak.

Bronnen:
– Jaarverslag RDM, 1906.