Dok 7, 1925 – 1983, drijvend droogdok.

Foto boven: 13-8-1970. Een prachtig zicht op de Dokhaven met overzicht op Dok 7 en Dok 3.

Tonnage:
Hoofdafmetingen:

Rijbrug dok 7 officieel in gebruik.
De nieuwe rijbrug van dok 7 werd woensdag 7 september 1977 officieel in gebruik gesteld. Kolonel M.J. Bogers, Hoofd Reparatie Schepen van het Ministerie van Defensie Marine, verrichtte deze handeling. Van de zijde van de RDM waren daarbij aanwezig de heren W. Bos, directeur, P.R. Eysker, hoofd van dienst afdeling Scheepsbouw-Offshore en A.A. van der Mee, bedrijfsleider Nieuwbouw Montage Werktuigbouw. Voorts werd deze ceremonie bijgewoond door talrijke medewerkers van de Koninklijke Marine en de RDM. De constructie van de brug is minder eenvoudig dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Dok 7 ligt namelijk niet verankerd aan palen, maar aan ankers. Daardoor had het dok naar alle zijden een behoorlijke speling. De zijdelingse speling kon binnen de vereiste toleranties worden teruggebracht. De speling in lengterichting werd opgevangen door het beweegbare deel van de rijbrug van wielen te voorzien. Kortom, men is er in geslaagd een en ander op te lossen, zodat ’t dok nu voor een groot aantal voertuigen toegankelijk is. 
(Bron: Nieuws van de RDM, sept/okt 1977) 

Historie:
Dok 7 lag tot 1953 bij de NW. In dat jaar werd het verlengd en verbreed en ging op 24 juli 1953 naar de RDM. Daar nam het toen de plaats in van het kleinere Dok 2, dat naar de NW ging. 
In 1977 werd een nieuwe rijbrug geplaatst. 

Citaten:
– E-mail, Ronald Hoogwerf, 10-10-2012: 
… … Dok 7 is in 1990 in twee delen gesplist. Het ene deel is naar de werf Maaskant in Stellendam gegaan en heeft daar de naam Dok 3 gekregen. Dit moet voor 1 april van dat jaar geweest zijn. De dokkraan is daar destijds op de kade geplaatst en heeft mogelijk zo nog lokaal hijswerk verricht. Zeker sinds september 1996 is dit kraantje weg. Of het deel er nu nog ligt, weet ik niet. In 2008 kreeg ik nog een opgave dat dok 3 er toen nog lag. 
Op 13 maart 1991 trof ik het andere deel aan in de insteekhaven op Moerdijk bij de Shell, waar Heuvelman destijds diverse objecten afmeerde. Op 11 april 1991 is dit naar scheepswerf De Schroef in Sluiskil gesleept. Deze aantekening zal ik uit de Lekko van destijds genoteerd hebben. Dit deel moet in 1995 gesloopt zijn. … …

Artikelen:
– Het 10.000-ste schip in dok, De Wekker, augustus 1953, blz. 2: PB-1953-08.pdf
– Rijbrug dok 7 officieel in gebruik, Nieuws van de RDM, sept/okt 1977, blz. 2: PB-1977-09-10.pdf.

Bronnen: 
Stadsarchief Rotterdam.
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2. 
– Ronald Hoogwerf, Minderhout, België.