“Dok 6 (2), 1976 – 1978, drijvend droogdok.

Foto boven: Het van “De Schelde” aangekochte Dok 6 wordt gedokt in Dok 10.

Tonnage: Geschikt voor schepen tot 16.000 tdw. 
Hoofdafmetingen: L = 155 m, B (invaar) = 24 m. 

Dok in dok voor inspectie. 
In dok 10 werd onlangs gedokt het van de Koninklijke Maatschappij “De Schelde” aangekochte dok 4. Dit dok zal na een inspectiebeurt en het aanbrengen van een onderwaterconservering het inmiddels bij de Nieuwe Waterweg afgevoerde dok 6 gaan vervangen. 
(Bron: Nieuws van de RDM, oktober 1976) 

Dokcapaciteit bij Nieuwe Waterweg gemoderniseerd. 
Met de dokking van het Duitse vrachtschip “Mariam” is het nieuwe dok 6 bij de Nieuwe Waterweg officieel in gebruik genomen. Deze gebeurtenis vond plaats op vrijdag 12 november 1976. 
Het dok dat aangekocht is van de KMS en daar dok 4 heette, is geschikt voor schepen tot circa 15.000 ton dw. Het dient ter vervanging van het ongeveer even grote oude dok 6. Het laatste voldeed niet meer aan de eisen en is verkocht aan een Duitse firma, die het als een bouwdok voor drijvende objecten gaat gebruiken. 
Een en ander past in het herstructureringsprogramma voor de RSV scheepsreparatie divisie. In dit kader werd al eerder dok 2 verkocht. 
Het doel van de herstructurering is om de beschikbare dokcapaciteit aan te passen aan de huidige en toekomstige omstandigheden. Dat wil zeggen een modernisering door oude dokken af te stoten, waarbij tevens gekeken wordt naar de afmetingen van de te verwachten schepen. 
Afwijkende constructie 
Het nieuwe dok heeft een lengte over alles van ruim 155 meter. De invaarbreedte bedraagt 24 meter. De constructie wijkt enigszins af van de overige dokken. Het bestaat uit zes afzonderlijke pontons, die door de dokvloer en de zijkasten tot een geheel samengesteld zijn. Een andere afwijkende constructie hebben de kimblokken. Deze staan niet in langsrichting van het dok, maar in dwarsrichting. Bovendien staan zij aan de zijde van de kielblokken scharnierend los op de dokvloer. Aan de kant van de zijkasten kunnen de kimblokken opgevijzeld worden, zodat zij in een schuine stand tegen de scheepsbodem komen te rusten. Dit in tegenstelling tot de meer gebruikelijke kimblokken, die eenvoudig gezegd als twee op elkaar geplaatste keggen bediend worden. 
Voorts is dit dok in verband met de toegepaste constructie met pontons voorzien van een speciale kijker op een bordes halverwege de bakboordzijkant en een drietal vloeistofkolommen in de pompkamer. Met behulp van deze apparatuur is een goede controle mogelijk op het doorbuigen van het dok bij het droogzetten van een schip. 
Voorbereidingen 
Voordat het nieuwe dok 6 in gebruik kon worden genomen, waren heel wat voorbereidende werkzaamheden verricht. Allereerst diende het bij de Schelde zeeklaar gemaakt te worden. De twee ankerpalen met een eigen gewicht van circa 60 ton wogen na uit de bodem getrokken te zijn respectievelijk 165 en 195 ton. Oorzaak hiervan was een grote hoeveelheid ingeklonken en vastgekleefde klei in de holle palen. Naderhand had men er weken werk aan om de klei met een schep te verwijderen. De verwijderde kraan en de palen werden op de dokvloer vastgelast. Op 12 augustus volgde de sleepreis over zee. ’s Avonds arriveerde het dok aan de werf. 
Eind september volgde een dokking in dok 10 van de RDM voor een onderwater inspectie en het aanbrengen van een conservering. Op 19 oktober werd het dok verhaald naar zijn ligplaats, waar de KMS kraan op het dok werd geplaatst. ’s Avonds kreeg het zijn definitieve ligplaats aan de binnenzijde van de verankeringspalen. Nu ging men over tot het monteren van de oude kraan van het verkochte dok 6. De beste van de twee was daartoe gehouden. Slechts het aanpassen van het onderstel aan het iets bredere spoor op het nieuwe dok was voldoende. Het aanbrengen van nieuwe uithouders voor de verankering aan de oude palen van dok 6 kon nu plaatsvinden. 
Nadat alles aangesloten was en de afdeling Onderhoud van de NW een en ander grondig nagekeken had, kon op maandag 8 november een geslaagde “proefzakking” worden uitgevoerd. 
(Bron: Nieuws van de RDM, nov/ dec 1976) 

Historie: 
In 1976 werd van de Koninklijke Maatschappij “De Schelde” hun dok 4 aangekocht. Na een inspectiebeurt en het aanbrengen van een onderwaterconservering in Dok 10 (zie Foto hierboven) ging dit droogdok het kort daarvoor afgevoerde Dok 6 (1) bij de “Nieuwe Waterweg” vervangen. Het werd op vrijdag 12 november 1976, met de dokking van het Duitse vrachtschip “Mariam”, officieel in gebruik genomen. 
Het bleef tot de sluiting van de RDM-vestiging “Nieuwe Waterweg” twee jaar later (in 1978) daar dienst doen. 

Citaten: 

Artikelen: 
– Dok in dok voor inspectie, Nieuws van de RDM, oktober 1976, blz. 4: PB-1976-10.pdf
– Dokcapaciteit bij Nieuwe Waterweg gemoderniseerd, Nieuws van de RDM, nov/ dec 1976, blz. 4-5: PB-1976-11-12.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven. 
– Arie Aalbers, Alblasserdam.