“Dok 10”, droogdok, 1974, dokbeurt.

Foto boven: “Dok 10” van de RDM wordt door zes sleepboten naar het grote Verolmedok in de Botlek gesleept.

Dok moet dokken.
Al heel vroeg in de morgen van 17 mei 1959, le Pinksterdag, werd het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg stilgelegd. Deze maatregel werd nodig geacht om het door de RDM van de Britse Admiraliteit gekochte dok uit Plymouth veilig de Heijsehaven binnen te slepen. 
Bijna 15 jaar later, maandag 4 februari 1974 werd opnieuw het in en uitgaande scheepvaartverkeer gewaarschuwd en via de Marifoon op de hoogte gehouden van de positie van hetzelfde dok, “Dok 10”. 
Zes slepers, waaronder de 1600 pk “Maasbank” maakten vast, terwijl twee RDM “Dockyards” standby bleven. Totaal 7500 pk, die onder toezicht van een havenloods, de logge massa langzaam de rivier optrokken. Daar werd de havenloods afgelost door een rivierloods en met een 2 mijls vaart begon de tocht naar het grote dok van Verolme in de Botlek. Walradar, sleepbootkapiteins en de loods op de brug van het dok (ruim 20 meter boven het wateroppervlak) brachten het 261 meter lange gevaarte veilig naar zijn bestemming. Bij het naderen van de Botlek werd de rivierloods weer vervangen door een havenloods en kwamen twee Verolme slepers assistentie verlenen. Door de Rijks- en Gemeentelijke havendienst werd nu ook het scheepvaartverkeer op de Botlek stilgelegd. Het ging naar de zin van de loods niet snel genoeg. De manoeuvre in de drukke scheepvaartroute ging te lang duren en het verkeer lag te dringen. Via kanaal 8 van de Marifoon werden nog eens twee slepers te hulp geroepen, de “Argus” en de “Atlas”. Met 10 driftig trekkende en duwende sleepboten werd tegen de inmiddels fel doorzettende ebstroom opgetornd. Decimeter voor decimeter kroop de sleep tussen boei en wal door en om half zes, precies vier uur na vertrek, werd afgemeerd. 
Grote inspectiebeurt
Na jarenlange trouwe dienst was de drager van vele en spectaculaire reparatiekarweien dringend aan onderhoud toe. Om een algehele onderwaterinspectie mogelijk te maken moest het dok zelf drooggezet worden. Het grote dok in de Botlek bood hiervoor een goede gelegenheid. 
De inspectie is inmiddels achter de rug, het dok ligt weer op zijn vertrouwde plaats. Het resultaat van het onderzoek is dat “Dok 10” nog een lange reeks van jaren mee kan. Er moeten wel enkele kostbare reparaties worden verricht. Bij Verolme is het gehele onderwater gedeelte opnieuw geteerd. Alle verdere reparaties worden in de komende tijd op eigen werf verricht. Ons grootste dok blijft in gebruik en zal hopelijk nog veel bijdragen aan de goede naam van de RDM als reparatiewerf. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1974) 

Omschrijving:
Inspectie bij Verolme leerde dat “Dok 10” nog een lange reeks van jaren mee kan. Er moeten wel enkele kostbare reparaties worden verricht. Bij Verolme is het gehele onderwater gedeelte opnieuw geteerd. Alle verdere reparaties worden in de komende tijd op de RDM-werf verricht. 

Citaten:

Artikelen:
– Dok moet dokken, Nieuws van de RDM, maart 1974, blz. 3: PB-1974-03.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.