DIEMA diesel-locomotief, 1972, rail-transport.

Foto boven: Machinist Verbeek met zijn nieuwe 20 ton zware locomotief met een 240 tons vrachtje in 1972 in het “Oosten”.

Nieuwe locomotief “loopt als een trein”.
Sinds vrijdag 25 februari spoort een splinternieuwe locomotief over het bedrijf. Naar alle waarschijnlijkheid heeft u de nieuwe aanwinst zelf al bewonderd. Het is een in Duitsland aangekochte dieselrangeerlocomotief van het merk Diema. Op ons bedrijf neemt het transport over de rails steeds meer toe, terwijl de te verplaatsen vrachten bovendien “gewichtiger” worden. Aangezien men tot voor kort beschikte over twee kleine locs, kon onze afdeling werftransport alleen met veel kunst en vliegwerk aan alle wensen en aanvragen voldoen. 
Proefnemingen
De nieuwe locomotief is zwaarder en sterker dan z’n collega’s. Het eigen gewicht bedraagt 20 ton en onder de motorkap huist een 90 pk motor, die dankzij een speciaal aandrijvingsmechanisme nooit kan worden overbelast. Na aankomst heeft een kommissie van onderzoek de aanwinst uitgebreid beproefd. De heer Valster zei ons ronduit, dat de heren onderzoekers na afloop geen enkele tekortkoming hadden kunnen konstateren. Integendeel, de Diema-loc bleek meer te presteren dan zelfs de fabrikant voor mogelijk had gehouden. Er stond bijvoorbeeld toevalligerwijs een vrachtje klaar van 240 ton. Zonder moeite werd dit spulletje van zijn plaats gebracht. Zelfs toen de rails onder de loc met olie en water spekglad was gemaakt, tufte de loc vrijwel zonder enige slip met het 240-tons vrachtje weg. Datzelfde huzarenstukje herhaalde zich even later ook in een bocht. De rangeerlocomotief – maximum snelheid op papier 15 km per uur maar in de praktijk ruim 18,5 km – is uitgerust met vele extra voorzieningen, waaronder een dubbele bediening. Ook is er een installatie aan boord, waarmee de remmen van de wagons kunnen worden bediend, zodat de trein als zodanig niet alleen op de remmen van de locomotief is aangewezen. Boven de vier wielen zijn zandstrooiers aangebracht, die bij de zojuist genoemde kunststukjes echter niet zijn gebruikt. De heer Valster wees tenslotte nog op een plezierige bijkomstigheid. De motor van de loc is identiek aan de motoren van de transportabele luchtcompressoren, die op ons bedrijf worden gebruikt. Om reserveonderdelen zal men dus vrijwel nooit verlegen zitten. Kortom, in alle opzichten is de nieuwe rangeerlocomotief een fraaie aanwinst, afkomstig uit een prima stal. Er rijden van dit type in Duitsland en daarbuiten op het ogenblik zo’n dikke 3200 exemplaren rond. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1972) 

Omschrijving:
Deze locomotief (framenummer 3236, type DVL150/1.6) werd op 08-02-1972 door DIEMA (Diepholzer Maschinenfabrik Fritz Schöttler GmbH DIEMA, Diepholz, Duitsland) aan de RDM geleverd. De spoorbreedte was 1435 mm. 
In 1986 werd de locomotief verkocht aan Frans Swartouw te Rotterdam. 

Artikelen: 
– Nieuwe locomotief “loopt als een trein”, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, maart 1972, blz 6 en 7: PB-1972-03.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
– Werkbahn 
– Henk Kolkman: Industriespoor