“De Zeven Provinciën”, kruiser, 1977, verbouwing.

Foto boven: 4-8-1977. Kruiser “De Zeven Provinciën” (RDM-219) in dok 8.

Verbouwing ex Hr. Ms. “De Zeven Provinciën” een stuk vakwerk eerste klas.
“Nu vandaag het moment aangebroken is, waarop wij de ex Hr. Ms. “De Zeven Provinciën” vaarwel moeten zeggen, overheersen bij ons de gevoelens een goed karwei te hebben geklaard. U zou kunnen zeggen, dat de kruiser een verjonging heeft ondergaan en als het ware een tweede leven begint met nieuwe taken. Wij wensen haar een goede reis en hopen haar in de toekomst nog eens aan de werf terug te zien”. 
Met een zekere trots uitte de heer W. Bos, lid der directie van de RDM en WF, deze woorden tijdens zijn toespraak op vrijdag 11 november 1977 ter gelegenheid van de inzegening van de voor Peru tot helicopter carrier verbouwde kruiser ex Hr. Ms. “De Zeven Provinciën”. De inzegening vond eerder op de middag plaats, nadat alle genodigden – ongeveer 400 personen – zich voor de hangaar op het helicopterdek hadden opgesteld. Vlootaalmoezenier pater A.P. van Diemen hield een korte dienst, waarna hij met een wijwaterkwast de nieuwe hangaar en het helicopterdek besprenkelde. Een dergelijke inwijding is gebruikelijk in Peru. De inzegening is niet bestemd voor het schip, maar voor de bemanning, opdat zij in goede harmonie mag samenwerken. 
Hangaardeur
Hierna hakte mevrouw Parodi, echtgenote van captain Parodi, vertegenwoordiger van de Peruaanse Marine, een touw door, waarna de hangaardeur open ging. 
In de hangaar overhandigde ir A. Stikker, president van de Raad van Bestuur van RSV, mevrouw Parodi een fraai aandenken voor de door haar op charmante wijze verrichte handeling. 
In zijn toespraak prees de heer Stikker de verbouwing als een stuk vakwerk. In het kader van de werkgelegenheid wees hij onder meer op het belang van marinewerk voor meerdere RSV-werven. 
Als tweede spreker kwam de heer Bos aan het woord: “Bij de RDM ondergaan wij deze gebeurtenis met nogal gemengde gevoelens. Velen van ons denken terug aan de tijd, dat wij dit prachtige schip hebben gebouwd. Toendertijd en jaren later waren wij bijzonder trots op deze prestatie. Het schip keerde nog vaak terug naar de werf voor onderhoudswerk, reparaties en verbouwingen”. 
Horizon
De heer Bos drukte zich figuurlijk uit, toen hij zei dat de RDM verheugd was, dat de kruiser niet aan de horizon verdween. Daarentegen was men zeer verheugd, dat de RDM de opdracht kreeg voor de verbouwing, zodat het leven van het schip nog met vele jaren zou worden verlengd. Hij vervolgde: “Gaarne zouden wij onze waardering uitspreken voor het in ons gestelde vertrouwen deze opdracht uit te voeren”. Deze woorden zette hij om in daden, door captain Parodi een fraai en typisch Hollands schilderij aan te bieden. 
Bemanning
De heer Bos richtte ook een speciaal woord tot de bemanning van het schip. Het moet vaak moeilijk geweest zijn voor hen om zonder hun gezin en familie in een vreemd land te werken. Desondanks hebben zij hun werk goed gedaan. Van de RDM ontvingen zij als waardering hiervoor een stereo-installatie, die aan boord van de kruiser is gëinstalleerd. 
Ook de goede onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen werd geroemd. “Ik spreek hierover mijn waardering uit en in het bijzonder voor de inzet van onze eigen medewerkers. U hebt gezamenlijk een uitstekend werk verricht in het achter ons liggende jaar. In dit verband wil ik de daadwerkelijke steun niet vergeten, die wij hebben gekregen van de Koninklijke Marine, Verolme Electra, Van Rietschoten & Houwens, Hertel, Van Swaay en Schalekamp”. 
Succes
Hij besloot: “In de komende maanden zal de Koninklijke Marine het werk rondom de verbouwing afsluiten. Wij wensen u alle succes en hopen in de toekomst nog een gelegenheid te krijgen met u samen te werken aan een dergelijke opdracht”. 
Vervolgens bood Schout-bij-nacht H.L. van Beek van de Koninklijke Marine het schild van de ex Hr. Ms. “De Zeven Provinciën” Captain A. Parodi aan. Deze op zijn beurt gaf aan Schout-bij-nacht Van Beek het wapen van de Peruaanse Marine. 
Hierna vertrok een aantal gasten naar de longroom officieren voor het ondertekenen van het protocol. Dit protocol betekent dat de Peruaanse Marine akkoord gaat met de deugdelijke uitvoering van de verbouwing. 
Gezellig
In de grote hangaar ontstond een gezellig samenzijn van de Peruaanse bemanning, onderaannemers en RDM personeel. De organisatie ervan werd verzorgd door de Peruanen zelf, die een en ander groots hadden opgezet. Drankjes, snacks en dergelijke waren volop aanwezig. Spoedig heerste er een bijzondere prettige sfeer, waarin iedereen kennis kon maken met de nationale drank van Peru. De Pisco, geserveerd in diverse mengsels met andere ingrediënten. Reuze lekker, maar …! 
De bijeenkomst vormde een succesvolle afsluiting van de verbouwing van de ex Hr. Ms. “De Zeven Provinciën”. Woensdagmorgen 16 november 1977 is het schip onder de nieuwe naam B.A.P. “Aquirre” van onze werf vertrokken. 
(Bron: Nieuws van de RDM, nov/ dec 1977) 

Omschrijving:
De aan Peru verkochte kruiser Hr. Ms. “De Zeven Provinciën” werd in 1977 tot een helicopter carrier verbouwd. Op 16 november 1977 is het schip onder haar nieuwe naam B.A.P. “Aquirre” van de werf vertrokken.  

Artikelen:
– Verbouwing ex Hr. Ms. “De Zeven Provinciën” een stuk vakwerk eerste klas, Nieuws van de RDM, nov/dec 1977, blz 2-3: 
PB-1977-11-12.pdf.

Bronnen: 
– Artikelen hierboven.