“De Scheepsbrug”, stadsmonument, 1982, bedrijfsschool RDM.

Foto boven: De leerjongens van de bedrijfsschool van de RDM voor het Stadsmonument “De Scheepsbrug” in Rotterdam.

Bedrijfsschool IJzerwerkers levert bijdrage aan afbouw Stadsmonument “De Scheepsbrug”.
Wie langs het Stationsplein van Rotterdam CS rijdt en in de verkeersdrukte net nog even kan rondblikken, waant zich één moment van de wal in de sloot. Althans bij de aanblik van een stuk schip dat plotseling als een vreemde eend in de bijt daar ligt verankerd tussen de woelige verkeersstromen. Het is de voormalige commandobrug van de Franse tanker “Esso Port Jerome”, die na een ingrijpende verbouwing zal gaan dienen als repetitieruimte voor het Rotterdams Jongenskoor. 
Het idee hiertoe is zo’n vijf jaar geleden ontstaan en sindsdien is er heel wat water door de Nieuwe Waterweg gestroomd, eer een goed plaatsje voor het dekhuis was gevonden. 
Een en ander is mogelijk gemaakt door de steun van meer dan vijftig bedrijven en firma’s uit het Rotterdamse, maar ook van daarbuiten. Deze steun bestaat bijvoorbeeld uit het leveren van materialen of het uitvoeren van werkzaamheden. Ook RSV heeft de nodige steun toegezegd, die onder meer betrekking heeft gehad op het transport van de brugdelen en het opnieuw samenstellen daarvan. 
Bedrijfsschool
Via RSV is de Bedrijfsschool RDM erin betrokken, want inwendig is gedurende een aantal weken Andries Struis, leermeester ijzerwerkers, met zijn twaalf leerjongens noest bezig geweest. De werkzaamheden bestonden uit het aanbrengen van systeemprofielen op wanden en plafonds. Hierna is er door een ander bedrijf isolatiemateriaal aangebracht, waarop de leerjongens wanden en plafonds afwerkten met gipsplaten. 
“Met alle karweien buiten het schoolgebeuren doe je veel ervaring op”, aldus Andries Struis, “zo leren de jongens hier zelfstandig te denken en eigen initiatief te tonen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van de systeemprofielen gaf nogal eens de nodige problemen. Ik laat ze dan zelf met voorstellen komen en soms overleggen we met z’n allen hoe we de zaak aanpakken. Dat lukt uitstekend”. 
Daarnaast werken de leden van het koor ook veel zelf aan hun nieuwe onderkomen. Er zijn bovendien regelmatig ouders van de koorjongens te vinden die hun handen uit de mouwen steken. Allen hebben er lol in. 
Drie verdiepingen
Het brugdekhuis bestaat uit drie verdiepingen. Helemaal bovenin, de vroegere commandobrug, wordt kantoorruimte voor de administratie. De tussenverdieping wordt ingericht als kantine en recreatieruimte en beneden treft men de ruime en vrij hoge repetitieruimte aan. 
Achter het Rotterdams Jongenskoor staat een enthousiast dirigent. Zijn inspanningen hebben reeds veel mogelijk gemaakt. Zo is het hem gelukt om de rest van de tijd, waarin het Jongenskoor de ruimte niet benut voor repetities, de accommodatie te verhuren aan andere belangstellenden, zoals het Rotterdams Mannenkoor, een dameskoor en dergelijke. Hiermee weet hij de kosten – men ontvangt subsidie van de gemeente Rotterdam – nog verder te drukken. 
Eer de accommodatie van het Rotterdams Jongenskoor echt gereed zal zijn, dient er heel wat werk verzet te worden. Met een enthousiaste inbreng van talrijke mensen zit er aardig schot in de zaak. Juist de inbreng van de leerjongens van onze Bedrijfsschool heeft de afwerking zeker bespoedigd. Voor de jongens is het een totaal nieuwe ervaring geweest. Leermeester Struis, net zo enthousiast als zijn pupillen, zegt welgemeend: “Het is hier fantastisch”. 
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1982) 

Omschrijving:
Om proefdokkingen met het Algerijnse dok (RDM-bouwnummer 346) te verrichten werd een kleine slooptanker aangekocht, het m.s. “Esso Port Jerome”. De brug van deze tanker heeft men in 1982 op het Stationsplein in Rotterdam opgesteld als een oefenruimte voor het Rotterdams Jongens Koor. Dit geschenk van Esso en geplaatst met o.a. RSV hulp, werd op 15 oktober 1982 geopend. 

Artikelen:
– Bedrijfsschool IJzerwerkers levert bijdrage aan afbouw Stadsmonument “De Scheepsbrug”, Nieuws van de RDM, 
  augustus 1982, blz 8-9: PB-1982-08.pdf.

Bronnen: