DAF tankautospuit, 1976, bedrijfsbrandweer.

Foto boven: Nieuw brandweermateriaal voor de bedrijfsbrandweer van de RDM, een DAF tankautospuit.

Nieuw brandweermateriaal voor bedrijfsbrandweer.
Sinds kort is onze bedrijfsbrandweer in het trotse bezit van een nieuwe brandweerwagen. Het is een zogenaamde tankautospuit van het merk DAF. Hiermee is de Austin, die na 23 jaar trouwe dienst totaal versleten was, vervangen. 
De nieuwe wagen heeft een ingebouwde pomp met een capaciteit van 2500 liter water per minuut. Een ingebouwde watertank van 500 liter staat borg voor directe actie. Voorts zijn aanwezig nevelpistolen met een waterlevering van circa 70 liter per minuut bij een druk van tien atmosfeer. Onder de zeer complete uitrusting vindt men onder meer ook apparatuur voor het maken van schuim als blusmiddel. Voor een goede communicatie is de wagen uitgerust met mobilofoon, die aangesloten is op de alarmcentrale van de Rotterdamse brandweer. 
Piepers
Een andere vernieuwing zijn de piepers. Dit zijn oproepapparaten, die iedere brandweerman steeds bij zich draagt. In geval van brand wordt vanuit een centraal punt dit systeem bedient. Aan de aard van de pieptoon kan men horen of de brand op de werf is, dan wel of de brand buiten de werf is. Zoals bekend heeft de brandweer een belangrijke taak buiten de werf. Zij bestrijkt het havengebied tot aan de stoplichten Waalhaven. Daar-toe heeft men een directe telefoonverbinding met de Rotterdamse alarmcentrale van de gemeentelijke brandweer. Om ook dit alarmeringssysteem te verbeteren is men bezig een nieuw type oproepapparaat in de praktijk te toetsen. Het bestaat uit een vrij klein ontvangertje, dat naast een pieptoon tevens gesproken woord weergeeft. Zodoende is men niet gebonden aan één plaats. Waar men is, daar krijgt men de oproep en tegelijkertijd de plaats van de brand door. Laatstgenoemd systeem wordt zowel bij de RDM als bij de Rotterdamse brand-weer gebruikt. 
Wasserij
Maar er zijn nog meer opmerkelijke verbeteringen op komst. Het zal de Heijplaatbewoners opgevallen zijn, dat de wasserij aan het wasserijlaantje grotendeels verdwenen is. 
Deze operatie is voor de omwonenden evenzeer een welkome verbetering. Zij krijgen hierdoor meer ruimte, meer licht en er zal meer groen bijgeplaatst worden. Slechts het achterste gedeelte van de wasserij blijft staan. Na verwijdering van de oude ketel zal er een nieuw stuk bijgebouwd worden. Het dan verkregen gebouw zal dienen als garage voor de brandweerpost op de Heijplaat. 
Tevens zal men er dan een nieuwe brandweerwagen posten. Een Mercedes tankautospuit met middeldruknevel zal de kleine Volkswagen brandweerauto vervangen. De laatste is sinds 1960 ingezet bij ongeveer 800 branden. De oplevering van de nieuwe garage is eind augustus gepland. Te zijner tijd komen wij uitvoeriger hierop terug. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juli 1976) 

Omschrijving:
De bedrijfsbrandweer werd uitgerust met een nieuwe brandweerwagen, een zogenaamde tankautospuit van het merk DAF. Hiermee werd de Austin, die na 23 jaar trouwe dienst totaal versleten was, vervangen. 

Artikelen:
– Nieuw brandweermateriaal voor bedrijfsbrandweer, “Nieuws van de RDM”, juli 1976, blz. 14: PB-1976-07.pdf.

Bronnen:
– Foto’s van Adriaan Kriek