Cormorant “A” module, 1980, gascompressor.

Foto boven: 22-9-1980. Klaar voor vertrek naar Shell.

Bouw Cormorant “A” module ligt goed op schema.
De bouw van het Cormorant “A” Phase 1A module UM4VVW aan de kop van helling acht vormt voor de afdeling Scheepsnieuwbouw & Offshore al geruime tijd een bron van grote bedrijvigheid. Het is een gascompressormodule bestemd voor het Cormorant “A” productieplatform in de Noordzee ter hoogte van de Shetland eilanden. De module zelf gaat onderdeel uitmaken van een grotere keten ten behoeve van het gas- en olie-transport naar de vaste wal. De opdracht voor de bouw van dit module ontving de RDM medio vorig jaar via de RSV Divisie Offshore van Shell U.K. in Londen. Oplevering van dit project is gepland begin juni 1980. 
RSV project
Thomassen Holland ontving enkele jaren geleden de opdracht voor de bouw van een compressorskid (= fundatie). Toen al werden bij de bouw daarvan meerdere RSV bedrijven ingeschakeld. De machinerieën, zoals de compressors, verzorgde Thomassen; de pijpleidingen of het leidingwerk kwam in handen van Wester Pijpleidingen, de instrumentatie deed Manotherm en de RDM bouwde de zware fundatieplaat voor de unit, alsook de algehele samenbouw op de baseplate. Eerst later werd de opdracht uitgebreid tot een complete module, waarna P. Smit en Machinefabriek “Breda” de gelederen kwamen versterken voor het staalwerk. De algehele montage vindt plaats bij de RDM. De compressorskid weegt circa 225 ton. De complete module, waarin deze skid is opgenomen, weegt zo’n 750 ton. 
Testen
Gebruikelijk is een compressor module na plaatsing op de locatie te testen. Dit testen is altijd een zeer kostbare procedure. Vandaar, dat besloten is deze module hier ter plaatse te testen op slechts 65 procent van het volle vermogen. 
Ondanks deze beperkte belasting dienen uitgebreide voorzieningen te worden getroffen. Er dient voldoende koelwater uit de rivier toegevoerd te kunnen worden met een grote pomp en het geluidsniveau moet door middel van akoestische isolatie beneden een bepaald niveau blijven. Divers leidingwerk moet omgebouwd worden en ingrijpende eiKtrische aanpassingen dienen tijdelijk tot stand te worden gebracht. Deze bestaan onder meer uit zware kabels naar het trafostation aan de kop van helling 8, waardoor een groot aantal RDM afdelingen tijdelijk op andere trafostations moeten worden aangesloten. Zelfs het GEB heeft voor de testprocedure één van haar transformatoren speciaal gereserveerd voor de RDM tijdens de test. Het benodigde electrische vermogen bedraagt niet minder dan 4,1 MegaWatt. Van al de daarvoor noodzakelijke omschakelingen zal niemand iets merken. Ook niet naderhand wanneer alles weer in de oude staat wordt gebracht. De test zelf zal hoogstwaarschijnlijk wel merkbaar zijn, want ondanks alle geluiddempende maatregelen, zullen de zware compressoren toch wel hoorbaar zijn. Aangezien gas niet voorhanden is, zal het testen gebeuren met behulp van grote hoeveelheden stikstof. De test dient om alle apparatuur optimaal in te regelen en eventuele gebreken te verhelpen. 
De bouw van deze module behoort thuis in de categorie hoogwaardige offshore projecten, waarmee de RDM een goede naam heeft opgebouwd. 
(Bron: Nieuws van de RDM, jan/ febr/ mrt 1980) 

Gascompressormodule Cormorant “A” platform verscheept.
Begin september vond het transport plaats van Cormorant “A” gascompressormodule, dat lange tijd de stelvloer aan de kop van helling 8 domineerde. 
Met behulp van platformwagens werd de module aan boord gereden van een zeegaande ponton. De module met een gewicht van ongeveer 700 ton gaat onderdeel uitmaken van een grotere keten ten behoeve van het gas- en olietransport naar de vaste wal. Het productieplatform Cormorant “A” ligt in de Noordzee ter hoogte van de Shetland eilanden. 
De totstandkoming van de module is een samenspel van de RSV-bedrijven Thomassen Holland, P. Smit Jr., Manotherm, RSVM, Machinefabriek “Breda” en de RDM. De samenstelling of samenbouw en de beproeving met stikstof i.p.v. aardgas vonden alhier plaats. Eind september is de module verscheept naar de plaats van bestemming. 
(Bron: Nieuws van de RDM, okt/ nov/ dec 1980) 

Omschrijving:
Het Cormorant “A” Phase 1A module UM4VVW, in aanbouw aan de kop van helling acht, is een gascompressormodule bestemd voor het Cormorant “A” productieplatform in de Noordzee. De opdracht voor de bouw van dit module ontving de RDM medio vorig jaar via de RSV Divisie Offshore van Shell U.K. in Londen. De oplevering van dit project is gepland voor begin juni 1980. 

Artikelen:
– Bouw Cormorant “A” module ligt goed op schema, Nieuws van de RDM, jan/ febr/ mrt 1980, blz 4-5: PB-1980-01-02-03.pdf
– Gascompressormodule Cormorant “A” platform verscheept, Nieuws van de RDM, okt/nov/dec 1980, blz 3: 
PB-1980-10-11-12.pdf

Bronnen:
– Foto’s Archief Piet Holswilder – Maassluis.