“Cardon”, regenerator, 1955, transport.

Foto boven: 19-9-1955. Transport van het conische deel van de regenerator “Cardon”.

Meer informatie volgt t.z.t.