Cardanische sonarophanging, 1978, 45 standaard mijnenjagers.

Foto boven: Ophangings- en stabilisatieapparatuur van sonarinstallaties voor 45 standaard mijnenjagers. 

WF & RDM Algemene Werktuigbouw verwierf belangrijk aandeel in bouwprogramma standaard mijnenjagers. 
WF & RDM Algemene Werktuigbouw heeft de omvangrijke levering weten te verwerven van de ophangings- en stabilisatie-apparatuur van de sonarinstallaties voor 45 standaard mijnenjagers. 
Opdrachtgever is de marinewerkplaats Etablissement des Constructions et Armes Navales de Ruelle van het Franse Ministerie van Defensie, Marine. 
De mijnenjagers zijn onderdeel van een drielanden programma, dat door Frankrijk, België en Nederland wordt uitgevoerd. 
Gezamenlijk is besloten tot de aanschaf van in totaal 45 van deze standaard schepen. Per land zijn dat 15 schepen en elk land zal zijn eigen rompen bouwen. Voor Nederland zullen de rompen gebouwd worden bij Van der Giessen-De Noord. Daar het mijnenjagers betreft zullen de rompen van gewapend polyester worden vervaardigd, hetgeen een nieuwe ontwikkeling is voor schepen van deze afmetingen. 
Standaard 
De naam standaard mijnenjagers houdt in, dat alle apparatuur aan boord standaard is ofwel voor alle 45 schepen hetzelfde. Zo zal Frankrijk de opsporingsapparatuur en bewapening leveren, België alle electronica en Nederland de voortstuwingsinstallaties. 
Op basis van economische gelijkheid qua volume bleek het Nederlandse deel te klein ten opzichte van het Franse deel. Vandaar dat de Franse marinewerkplaats de vervaardiging van de ophangings- en stabilisatieapparatuur voor de electronische sonar opsporingsinstallatie aan Nederland heeft afgestaan. De productie ervan valt onder de AQAP (Allied Quality Assurance Publications) en het bezit van het AQAP certificaat heeft voor WF & RDM Algemene Werktuigbouw weer zijn diensten bewezen bij het verwerven van deze opdracht. 
Zeewaterbestendig 
De hierbij afgedrukte foto geeft een goed beeld van de door ons te maken ophangings- en stabilisatieapparatuur, met uitzondering van de beide rechthoekige electronische componenten onderaan. Deze vormen de sonar onderdelen onder water. De ophanging zelf bevindt zich ook onder water, zodat deze van een koper-aluminium legering gemaakt is dat bestand is tegen zeewater. De ophanging is cardanisch en dient om de sonarkop vast te houden en te stabiliseren. Dat wil zeggen, de rollende en stampende bewegingen van het schip worden langs electronisch-hydraulische weg gecompenseerd door middel van de cardanische ophanging van de sonar, waardoor deze in horizontale stand op het doel gericht blijft. De sonarkop zelf maakt daarnaast nog een oscillerende beweging van links naar rechts en omgekeerd in het horizontale vlak. 
Onderhoud 
In het geval men de sonarapparatuur niet in gebruik heeft, kan men deze door middel van een hijsinstallatie optrekken, zodat de sonarkop niet meer onder de scheepsbodem uitsteekt. De ophanging wordt in dat geval via leibanen op zijn plaats gehouden. De andere foto toont de sonarkop in opgehesen stand. De hijsinstallatie is geplaatst in de grote rechthoekige bak. De bak vormt tevens de afdichting van de rechthoekige koker in de scheepsromp, waarin uiteraard de twee leibanen voor de ophanging zijn aangebracht. Indien er onderhoudswerkzaamheden of reparaties aan de sonarkop moeten worden uitgevoerd, hijst men de complete installatie, dus inclusief de rechthoekige bak, verder omhoog in het schip tegen de onderkant van het dek. De complete apparatuur is dan bijzonder makkelijk bereikbaar. 
Deze sonar ophangings- en stabilisatieapparatuur zijn zeer fraaie stukken techniek van uiterste precisie. Een opdracht om trots op te zijn. 
(Bron: Nieuws van de RDM, oktober 1978) 

Omschrijving: 
WF & RDM Algemene Werktuigbouw heeft de omvangrijke levering weten te verwerven van de ophangings- en stabilisatieapparatuur van de sonarinstallaties voor 45 standaard mijnenjagers. Opdrachtgever is de marinewerkplaats Etablissement des Constructions et Armes Navales de Ruelle van het Franse Ministerie van Defensie Marine. 

Artikelen: 
– WF & RDM Algemene Werktuigbouw verwierf belangrijk aandeel in bouwprogramma standaard mijnenjagers
  Nieuws van de RDM, oktober 1978, blz 1-2: PB-1978-10.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven.