Bulkcarrier “Manna”, 1978, garantiewerk.

Foto boven: De Griekse bulkcarrier “Manna” kwam in dok 8 voor het uitvoeren van diverse garantiewerkzaamheden.

“Manna” in dok 8: geen brood wel werk.
In de tweede helft van maart onderging de Griekse bulkcarrier “Manna” (26.410 dwt) een dokbeurt aan onze werf. Zij werd daartoe opgenomen in dok 8. 
Diverse garantiewerkzaamheden voor de Japanse bouwwerf werden uitgevoerd, terwijl nog bijkomende onderhoudswerkzaamheden werden gepleegd. 
De opvallende naam doet onwillekeurig denken aan het hemels voedsel of hemelbrood. Dit schip bracht wel geen brood, maar werk. Helaas ligt dit tegenwoordig niet dik gezaaid. Nog treuriger is het feit, dat reparatiewerk aangenomen moet worden tegen zulke lage prijzen, dat op veel karweien verlies wordt geleden. Een gevolg van de slechte gang van zaken in de scheepvaartwereld. De meeste reders stellen onderhoudswerk langer uit dan normaal of hebben veel schepen opgelegd; en daardoor wordt de spoeling dun. Vooralsnog ziet het er niet naar uit, dat de prijzen zullen aantrekken. Voor de reparatiesector een somber vooruitzicht. Toch hopen wij nog vele “Manna’s” aan de werf te krijgen.  
(Bron: Nieuws van de RDM, april/mei 1978) 

Omschrijving:
De Griekse bulkcarrier “Manna” kwam bij de RDM voor het uitvoeren van diverse garantiewerkzaamheden voor de Japanse bouwwerf van het schip. Tevens werden nog enkele bijkomende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Artikelen:
– “Manna” in dok 8: geen brood wel werk, Nieuws van de RDM, april/ mei 1978, blz 12: PB-1978-04-05.pdf.

Foto:
– Archief Piet Holswilder – Maassluis.