Bouwnummer RDM-353, Hr. Ms. “Bruinvis”, 1994, onderzeeboot.

Foto boven: De laatste bij de RDM gebouwde Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. “Bruinvis”, opgeleverd in 1994.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Staat der Nederlanden / Koninklijke Marine. 
Tonnage:
Hoofdafmetingen: Loa = 67,179 m, B-max = 8,40 m. 
Voortstuwing:
Verdere gegevens: Naamsein: S 810. Roepletters: PAIT. 

Historie:
Tijdens de bouw werd de “Walrus” bij de RDM op 14 augustus 1986 getroffen door een brand. De brand aan boord van het in aanbouw zijnde schip duurde zo’n vijf uur en veroorzaakte voor 225 miljoen gulden aan schade. Door deze brand liep de bouw van van de “Walrus” zoveel vertraging op dat de “Zeeleeuw” eerder in dienst werd genomen dan de “Walrus”. Ook de andere twee schepen van de Walrusklasse de “Dolfijn” en de “Bruinvis” werden door de brand later in dienst genomen. Door het later in dienst stellen van drie van de vier Walrus-klasse schepen moesten de “Zeehond”, de “Potvis” en de “Tonijn” langer in dienst blijven. 
De kiel van de onderzeeboot Hr. Ms. “Bruinvis”, behorende tot de “Walrus”-klasse, werd gelegd op 14 april 1988. De doop en de tewaterlating vond vier jaar later plaats op 25 april 1992 door de echtgenote van de staatssecretaris van Defensie, mevr. drs. J.M. barones van Voorst tot Voorst – Bloys van Treslong. 
De “Bruinvis” werd – evenals de “Dolfijn” – in de Scheepsbouwloods gebouwd, naar de schepenlift getransporteerd en via deze schepenlift te water gelaten. (?) 
Op 5 juli 1994 werd het schip overgedragen aan de Koninklijke Nederlandse Marine en in dienst gesteld. 

Citaten:
– E-mail, Peter van Vliet, Nootdorp, 16-03-2013: 
… … In december was ik in Barcelona en daar lag in de haven een OZB van de Walrusklasse ….. 
Een soort van pijnlijk moment overviel me: “Dat werd bij de RDM gebouwd. Er is niets meer van die RDM over …..”. … …

Artikelen:
– Koninklijke Marine, 100 jaar onderzeeboten: Onderzeeboten100Jaar.pdf

Bronnen:
– Defensie: 100 jaar onderzeeboten.