Bouwnummer RDM-346, “Algerije”, 1977, drijvend droogdok.

Foto boven: De tewaterlating van een droogdok voor Algerije (1977) tijdens de viering van “75 jaar RDM”.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Marine Algerije. 
Tonnage:
Hoofdafmetingen: L = 135,00 m, B = 27,40 m, H = 10,60 m. 
Voortstuwing: Geen. 
Verdere gegevens:
2 x 6 zijkasten, elk: L = 20,00 m, B = 3,60 m, H = 7,85 m. 

Eerste bodemsectie bouwnummer 346 geplaatst.
Een bodemsectie met een gewicht van circa 130 ton werd donderdagmorgen 7 oktober 1976 op de kielstapeling van helling 8 geplaatst. Het is de eerste sectie van bouwnummer 346, een drijvend dok met een lengte over alles van 135 meter. Twee van dergelijke secties vormen één ponton; het gehele dok zal bestaan uit zes pontons. 
De constructie en uitvoering van het dok zijn uniek. In een latere uitgave zullen wij hierop nader ingaan. 
Het wordt gebouwd voor buitenlandse opdrachtgevers. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal de tewaterlating plaats vinden op zaterdag 22 januari 1977, de dag waarop wij tevens het 75-jarig bestaan van de RDM zullen vieren. 
(Bron: Nieuws van de RDM, oktober 1976) 

Bouw nieuwe dok vordert snel.
Bijgaande Foto 1 toont het nieuwe dok in aanbouw op helling 8. Op de foto zijn twee en een halve ponton op de kielstapeling aaneengebouwd en gelast. Verder is men bezig met het vastlassen van twee zijkasten. Op het moment dat u dit leest is de bouw al in een verder gevorderd stadium. Alle zes de pontons liggen nu op de helling. Eind december, begin januari zulle de laatste twee van de in totaal twaalf zijkasten worden geplaatst. Het ziet er naar uit, dat de tewaterlating van bouwnummer 346 op 22 januari a.s. doorgang zal vinden. 
(Bron: Nieuws van de RDM, nov/dec 1976) 

Geslaagde proefdokking resultaat van ééndrachtige samenwerking.
Onlangs vond een geslaagde proefdokking plaats met het nieuwe dok, dat op de jubileumdag, zaterdag 22 jan. 1977, glansrijk tewater ging. De proefdokking vond plaats met een zeer oud scheepje, namelijk een tankertje uit de oorlogsjaren, dat voor de sloop is bestemd. Even leek het erop, alsof de straffe noordwesterwind roet in het eten zou gooien. Het dok, afgemeerd aan kraanbaan 13 in de Heysehaven, lag niet verankerd aan palen, maar aan staaldraden. De gehele operatie verliep echter uitstekend. Een factor, die hierbij een belangrijke rol speelde, was de uiterst nauwe samenwerking tussen de afdelingen Nieuwbouw Montage en Dok en Haven van de Reparatie. Beide traden op als een eenheid, waardoor alles op rolletjes liep. Deze goede samenwerking beperkte zich niet tot uitsluitend de dokkingsprocedure. Al eerder diende Dok en Haven als adviesbureau voor de Nieuwbouw. Immers, deze mensen zijn gewend met dokken om te gaan en alszodanig gaven zij de Nieuwbouw richtlijnen voor wat betreft het plaatsen van voorzieningen in het nieuwe dok. Ook RSV-partner P. Smit, waar een tweede dok wordt gebouwd, maakte dankbaar gebruik van de adviezen van onze afdeling Dok en Haven. 
Het dok, dat eind maart van onze werf is vertrokken, is een duidelijk bewijs, van wat een ééndrachtige samenwerking tot stand kan brengen. De afdeling Nieuwbouw mag trots zijn op dit afgeleverde product. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1977) 

Historie:
De tewaterlating vond plaats tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de RDM in 1977. 
RDM-bouwnummer 346 voor de Algerijnse Marine was niet het enige dok dat de Algerijnen in Nederland bestelden. Bij Piet Smit Jr. werd tegelijkertijd nog een dok gebouwd. 
Om proefdokkingen te verrichten werd een kleine slooptanker aangekocht, het m.s. “Esso Port Jerome”. De brug van deze tanker heeft men in 1982 op het Stationsplein in Rotterdam opgesteld als een oefenruimte voor het Rotterdams Jongens Koor. 

Artikelen:
– Eerste bodemsectie bouwnummer 346 geplaatst, Nieuws van de RDM, oktober 1976, blz. 2: PB-1976-10.pdf
– Bouw nieuwe dok vordert snel, Nieuws van de RDM, nov/dec 1976, blz. 4: PB-1976-11-12.pdf
– Geslaagde proefdokking resultaat van ééndrachtige samenwerking, Nieuws van de RDM, maart 1977, blz. 2: 
PB-1977-03.pdf.

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
– Rob Koedam, Kortgene. 
– Albert Ringeling, Houten.