Bouwnummer RDM-344, “NN”, 1975, offshore module.

Foto boven: Het vier dekken hoge, bij MOFAS gebouwde, bemanningsverblijf wordt op een zeewaardig ponton gereden.

Scheepswerf: RDM / RSVM-MOFAS. 
Opdrachtgever: Phillips Petroleum Company. 
Tonnage: N.v.t. 
Hoofdafmetingen:
Voortstuwing: N.v.t. 
Verdere gegevens:

Bouwnummer 344:
De opdracht werd door de RDM geboekt en als bouwnummer opgenomen, maar werd niet door de RDM zelf uitgevoerd. 
De RDM-archieven vermelden rond 1975: 3.1.20 / Inventarisnummer 19 / Bouwnummer – -, portefeuille H 187, naam – -, opdrachtgever 3 modules voor Phillips Petroleum Comp.
Deze 3 modules werden bij RSVM-MOFAS (Module Fabrication Site) op het oude “Nieuwe Waterweg” terrein gebouwd, zie ook het artikel “Werfactiviteiten in beeld” in het bedrijfsblad “Nieuws van de RDM” van oktober 1975. Zéér waarschijnlijk zijn dat de RDM-bouwnummers 342-344 geweest. 
Opmerkelijk is dat Evert van der Schee 3 bokpontons bij de bouwnummers 342-344 in de nieuwbouwlijst achter in zijn boek vermeldt. Waarom? 
Ondanks bovenstaande m.i. plausibele verklaring, mijn mening voor een betere! 

Historie:
Dit vier dekken hoge bemanningsverblijf, dat bij RSVM-MOFAS voor Phillips Petroleum Company (een Amerikaans oliebedrijf) werd gebouwd, werd door de firma Stoof uit Breda op een zeewaardig ponton gereden dat voor verder transport zou zorgen. 

Artikelen:
– Nieuws van de RDM, oktober 1975, blz. 19, “Werf activiteiten in beeld”: PB-1975-10.pdf

Bronnen:
– Bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, oktober 1975. 
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2.