Bouwnummer RDM-343, “NN”, 1975, offshore module.

Foto boven: Het tweede bij MOFAS gebouwde module, in 1975 gereed voor transport, op weg naar een zeewaardig ponton.

Scheepswerf: RDM / RSVM-MOFAS. 
Opdrachtgever: Phillips Petroleum Company. 
Tonnage: N.vt. 
Hoofdafmetingen:
Voortstuwing: N.v.t. 
Verdere gegevens:

Bouwnummer 343:
De opdracht werd door de RDM geboekt en als bouwnummer opgenomen, maar werd niet door de RDM zelf uitgevoerd. 
De RDM-archieven vermelden rond 1975: 3.1.20 / Inventarisnummer 19 / Bouwnummer – -, portefeuille H 187, naam – -, opdrachtgever 3 modules voor Phillips Petroleum Comp.
Deze 3 modules werden bij RSVM-MOFAS (Module Fabrication Site) op het oude “Nieuwe Waterweg” terrein gebouwd, zie ook het artikel “Werfactiviteiten in beeld” in het bedrijfsblad “Nieuws van de RDM” van oktober 1975. Zéér waarschijnlijk zijn dat de RDM-bouwnummers 342-344 geweest. 
Opmerkelijk is dat Evert van der Schee 3 bokpontons bij de bouwnummers 342-344 in de nieuwbouwlijst achter in zijn boek vermeldt. Waarom? 
Ondanks bovenstaande m.i. plausibele verklaring, mijn mening voor een betere! 

Historie:
Het tweede van de drie op RSVM-MOFAS gebouwde modules voor Phillips Petroleum Company (een Amerikaans oliebedrijf) werd voor transport op een zeewaardig ponton geplaatst. 

Artikelen:
– Nieuws van de RDM, oktober 1975, blz. 19, “Werfactiviteiten in beeld”: PB-1975-10.pdf

Bronnen:
– Bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, oktober 1975. 
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2.