Bouwnummer RDM-333, Transporte XX, 1974, duwtanker.

Foto boven: De door de RDM en P. Smit Jr. gebouwde duwtanker “Transporte XX” (1974) voor Terminales, Maracaibo.

Scheepswerf: RDM / P. Smit Jr. 
Opdrachtgever: Terminales, Maracaibo. 
Tonnage: 19545 dwt. 
Hoofdafmetingen: Loa = 144,80 m, Lll = 140,51 m, B = 24,38 m, d = 8,15 m. 
Voortstuwing: Geen. 
Verdere gegevens:

P. Smit en RDM bouwen grote duwtanker.
Van de Venezolaanse maatschappij Terminales Maracaibo, C.A. heeft P. Smit Jr. opdracht ontvangen voor de bouw van een zeewaardige duwtanker, bestemd voor vervoer van olieprodukten en vloeibaar gas. Het enigszins merkwaardige vaartuig wordt bijna 145 meter lang en krijgt evenals destijds de “Pazargad” geen eigen voortstuwingsinstallatie. Op het hierbij afgedrukte schetsje ziet u in het achterschip een wigvormige opening, waarin een duwboot “z’n neus zal steken”. De ruimte benedendeks wordt in beslag genomen door grote tanks voor olieprodukten en asfalt. Bovendeks zijn acht grote cylinders geprojekteerd voor het vervoer van vloeibaar gas. Omdat het vaartuig zelf geheel onbemand zal varen bevindt zich aan boord geen enkele akkommodatie. Wel komen er op het dek enkele motorkamers, waardoor de tanker in de aanloophavens zelf kan laden en lossen. 
Korte levertijd
In verband met de korte levertijd heeft P. Smit het grootste deel van het casco aan de RDM uitbesteed. Het betreft het “voorschip”, waarvoor op maandagmorgen 1 oktober 1973 op helling 7 de kiel is gelegd. Rond de jaarwisseling zal hier de koppeling van de door RDM en P. Smit gebouwde scheepsdelen plaatsvinden. Kort daarop volgt de uiteindelijke oplevering. 
De voornaamste gegevens zijn: 
Lengte over alles 144,80 meter 
Breedte 24,40 meter 
Holte 10,70 meter 
Tonnage 18.750 dwt (long tons). 
(Bron: Nieuws van de RDM, november 1973) 

Historie:
Het achterschip werd als bnr 668 bij de Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr. in Ridderkerk gebouwd. Het voorschip werd bij de RDM gebouwd (onofficiële tewaterlating op 18 januari 1974), waar ook beide delen werden samengevoegd. 

Artikelen:
– P. Smit en RDM bouwen grote duwtanker, Nieuws van de RDM, november 1973, blz. 6: PB-1973-11.pdf

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, 1998, ISBN 90 732 3516 2. 
– Ronald Hoogwerf, Minderhout, België. 
– “Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr., Rotterdam” door J.A. Goudappel, 1994, ISBN 90 732 3514 6. 
– Leen Louwerse.