Bouwnummer RDM-328, “Taklift 1”, 1969, hefschip.

Foto boven: 24-10-1969. Het ponton van de “Taklift 1” voor W.A. van de Tak’s Bergingsbedrijf, vlak voor de tewaterlating.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: W.A. van de Tak’s Bergingsbedrijf N.V., Rotterdam. 
Tonnage: 2370 brt. 
Hoofdafmetingen barge: L = 60,35 m, B = 23,75 m, H = 5,62 m. 
Voortstuwing:
Verdere gegevens: Vermogen 1064 rpk. 
Hefvermogen 1100 ton (andere bron: hefvermogen 2×250 ton en 2×150 ton). 

Miljoenenopdracht van Van den Tak’s Bergingsbedrijf N.V.
Van het Rotterdamse bergingsbedrijf Van den Tak heeft ons bedrijf op 1 april 1969 de opdracht ontvangen voor de bouw van een groot zeewaardig hefschip van 2370 brt, dat in zijn soort tot de grootste ter wereld zal behoren. Met de opdrachtgever is overeengekomen, dat het hefschip op 1 december 1969 zal worden opgeleverd. Onmiddellijk na oplevering vertrekt de kolos naar de Engelse westkust om te worden ingezet bij het opruimen van wrakken in de havenmond van Liverpool. 
Het hefvermogen van het te bouwen hefschip wordt indrukwekkend: 1200 ton voor het lichten van wrakken en 800 ton voor het transport van zware stukken. Bovendien wordt het zeewaardige hefschip uitgerust met een 400 tons wrakkengrijper, die zelf al een gewicht heeft van 100 ton. 
Eigen voortstuwing
Het hefschip wordt voorzien van een eigen voortstuwingsinstallatie. Behalve twee hekschroeven krijgt het reusachtige hefschip ook nog een boegschroef, die tijdens manoeuvres goede diensten zal bewijzen. 
De lengte van het schip bedraagt 60 meter, de breedte en de hoogte van het casco respectievelijk 23,4 en 5,6 meter. De accommodatie, die plaats biedt aan een bemanning van 25 koppen, wordt volledig airconditioned, zodat het hefschip ook in de tropen zal kunnen opereren. 
Dankzij gezamenlijke inspanningen zal reeds in de eerste week van mei met de aanmaak van het casco kunnen worden aangevangen. Met het oog op de snelle levertijd, is de vervaardiging van de zware bokkepoot uitbesteed aan de firma Kloos te Kinderdijk. 
Tenslotte is nog vermeldenswaard dat de bouw van dit zeewaardige hefschip zal geschieden onder toezicht van bureau Veritas en de Scheepvaartinspectie. 
(Bron: Nieuws van de RDM, april 1969) 

Kiel voor zeewaardig hefschip gelegd.
Op 3 juli 1969 werden op helling 7 de eerste secties geplaatst van een zeewaardig hefschip voor Van den Tak’s Bergingsbedrijf N.V. Met het plaatsen van een vlaksectie (41 ton) en een komplete zijtank (48 ton) is een begin gemaakt met de bouw van het hefschip (bouwnummer 328). Over vier maanden zal de tewaterlating plaatsvinden. Eén maand later, vóór 1 december, wordt het schip opgeleverd. Dan zal Van den Tak’s Bergingsbedrijf N.V. beschikken over het grootste zeewaardige hefschip ter wereld. Het hefschip krijgt een eigen voortstuwingsinstallatie en zal worden uitgerust met een hijsinstallatie, waarmee het mogelijk is om 1200 ton te lichten. Verder wordt op het dek een 400 tons wrakkengrijper gemonteerd. 
Direct na de oplevering zal het vaartuig worden ingezet voor het opruimen van wrakken in de havenmond van Liverpool. 
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1969) 

Zeewaardig hefschip groeit.
Het zeewaardig hefschip voor Van den Tak’s Bergingsbedrijf groeit met de dag. Dat mag ook wel, wan het vaartuig moet nog dit jaar worden opgeleverd. Foto 6 hieronder laat zien hoe de stand van zaken was op 6 september 1969. De tewaterlating zal plaatsvinden op vrijdag 24 oktober te ca. 16.15 uur. 
(Bron: Nieuws van de RDM, september 1969) 

“Taklift 1” opgeleverd.
Met veel plezier heeft burgemeester W. Thomassen van Rotterdam op donderdag 27 november 1969 het zeewaardige hefschip “Taklift 1” in dienst gesteld. Het bijzondere vaartuig, het grootste hefschip ter wereld, lag toen afgemeerd aan de Boompjes en was even daarvoor door ir. K. van der Pols overgedragen aan de directie van W.A. van den Tak’s Bergingsbedrijf N.V. Aan de overdracht en de indienststelling was een maand of liever gezegd waren maanden van koortsachtige bedrijvigheid op ons bedrijf vooraf gegaan. 
Liverpool
De snelle levertijd moest vooral worden nagekomen, omdat het bergingsbedrijf al een opdracht voor het opruimen van een drietal wrakken in de havenmond van Liverpool had aanvaard. Op dit ogenblik is de “Taklift 1” dan ook al geruime tijd in de onmiddellijke omgeving van de havenstad Liverpool actief. Voor het vertrek naar de Engelse westkust bestond er gedurende twee dagen een mogelijkheid om het hefschip aan de Boompjes te bezichtigen; een mogelijkheid waarvan ook vele RDM-ers gebruik hebben gemaakt. De “Taklift 1” is een enorme drijvende bok met een hefvermogen van 800 tot 1200 ton en is met zijn twee verstelbare schroeven en een boegschroef zelfvarend en volledig zeewaardig. De nieuwe eenheid is, behalve voor het lichten van schepen, ook zeer geschikt voor het opruimen van wrakken, kademuren en dammen. De nog steeds toenemende schaalvergroting in de scheepvaart maakt het noodzakelijk de havens en de toegangen van de havens uit te diepen. Vóór echter sleephopperzuigers hun werk kunnen gaan verrichten, moeten dikwijls obstakels zoals wrakken uit de bodem worden verwijderd. 
De uitrusting
Het hefschip meet 2370 brt bij een lengte van 60,35 meter, een breedte van 23,75 meter en een holte van 5,60 meter. Tot de hefinstallatie – geleverd door Kloos/Kinderdijk – behoort een bok met een hefvermogen van 800 ton en een speciale wrakkengrijper met een hefvermogen van 400 ton. Vier takels (twee van 250 ton en twee van 150 ton) geven de “Taklift 1” een hefvermogen van 800 ton bij een sprei van 10 meter. De bok is geschikt om te worden uitgerust met de volgende gieken: hijshoogte 70 meter, hefvermogen 400 ton; bij 80 meter, 350 ton; bij 90 meter, 300 ton en bij 100 meter, 250 ton. Mede tot de uitrusting behoren vier dektakels, die gezamenlijk 600 ton kunnen heffen. 
Voortstuwingsinstallatie
In de machinekamer bevinden zich als voortstuwingsinstallatie twee MWM-hoofdmotoren, elk met een vermogen van 539 pk bij 1800 omwentelingen per minuut. Deze hoofdmotoren zorgen bovendien voor de aandrijving van de generatoren die per uur een maximaal elektrisch vermogen afgeven van 526 kw gelijkstroom en 224 kw draaistroom. De elektrisch gedreven lieren van de hefinstallatie worden vanuit het stuurhuis centraal bediend. In het stuurhuis bevindt zich ook de modernste apparatuur op het gebied van navigatie en communicatie. 
De grijper
De speciaal voor het opruimingswerk van wrakken, kademuren e.d. ontworpen wrakkengrijper – fabrikaat N.V. Nemag – heeft een eigen gewicht van 110 ton en een inhoud van 75 kubieke meter. De grijper blijft operationeel tot een diepte van ongeveer 50 meter. De beide sluitdraden van de grijper worden bevestigd aan de twee 250 tons takels, zodat, naast het eigen gewicht van de grijper, nog 400 ton effectief aan een onderwaterobject kan worden getrokken. De grijper is tweedelig. Hij bestaat eigenlijk uit twee grijpers, die onafhankelijk van elkaar maar wel gelijktijdig kunnen worden bediend. Dit opent de mogelijkheid bij het lichten van een wrak dit op twee plaatsen tegelijk vast te pakken en in balans te houden. 
Accommodatie
De “Taklift 1” is bovendien geschikt voor het laden, verplaatsen en lossen van objecten van naar verhouding kleine afmetingen, maar groot gewicht, zoals generatoren, reactors, enz. De hefsnelheid van een 500 tons last bedraagt 2 meter per minuut. Het schip biedt accommodatie aan 25 personen. De bemanning bestaat uit 12 koppen. Alle verblijven zijn airconditioned, zodat het hefschip ook in de tropen kan opereren. De bouw stond onder toezicht van Bureau Veritas en de Scheepvaartinspectie. 
In vogelvlucht
Opdracht op 1 april 1969, kiellegging op 2 juli 1969, tewaterlating op 24 oktober 1969 en overdracht op 27 november 1969. 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1969) 

Britten keken ogen uit naar “Taklift 1”.
Van de zijde van Van den Tak’s Bergingsbedrijf vernamen wij dat de “Taklift 1” bij aankomst in Engeland veel opzien heeft gebaard. Na een overtocht van zes dagen arriveerde het hefschip op de negende december in Liverpool, waar het vaartuig een schitterende ligplaats kreeg toegewezen. In de morgenuren van de tiende december begon de bemanning de “Taklift 1” direct voor het eerste karwei gereed te.maken. Een van de belangrijkste punten hierbij was het overeind zetten van de poten, die tijdens de zeereis gestreken waren geweest. 
Op vrijdag 12 december 1969 bestond er de mogelijkheid om het hefschip te bezichtigen, waarvan behalve relaties en andere belangstellenden ook veel vertegenwoordigers van pers, radio en televisie gebruik hebben gemaakt. De belangstelling was overweldigend en alle bezoekers, zo vernamen wij, waren vol bewondering. 
Inmiddels is de “Taklift 1” met het uitvoeren van de eerste opdracht begonnen. Zoals wij reeds eerder vermeldden moet het hefschip drie scheepswrakken, gelegen in de rivier de Mersey, verwijderen. Een van de obstakels ligt in de riviermonding en de twee anderen ter hoogte van Liverpool. De wrakken vormen een belemmering voor de grote mammoettankers, die binnen afzienbare tijd in de wateren rond Liverpool zullen gaan verschijnen. Helaas konden wij nog niet de hand leggen op een werkelijke actiefoto van de “Taklift 1”. Vandaar dat geïnteresseerden het ditmaal nog moeten doen met een opname van het hefschip, gemaakt kort na aankomst aan de Engelse Westkust. Binnen niet al te lange tijd hopen wij echter een actiefoto in dit blad te kunnen publiceren. 
(Bron: Nieuws van de RDM, februari 1970) 

Historie:
Op 27-11-1969 opgeleverd aan N.V. W.A. v.d. Tak’s Bergingsbedrijf, Rotterdam. Direct daarna vertrok ze naar Liverpool. 
Op 20-08-2005 werd een gepland vertrek uitgesteld. Twee dagen later is de “Taklift 1” achter de sleepboot “Smit Abaco” vertrokken van Rotterdam naar Venezuela en ging daar tot 01-12-2005 werken voor Smit Heavy Lift B.V. 

Artikelen:
– Miljoenenopdracht van Van den Tak’s Bergingsbedrijf, bedr.blad Nieuws van de RDM, april 1969, blz. 5: PB-1969-04.pdf
– Kiel voor zeewaardig hefschip gelegd, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, augustus 1969, blz. 9: PB-1969-08.pdf
– Zeewaardig hefschip groeit, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, september 1969, blz. 21: PB-1969-09.pdf
– “Taklift 1” opgeleverd, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, december 1969, blz. 4-6: PB-1969-12.pdf
– Britten keken ogen uit naar “Taklift 1”, bedrijfsblad Nieuws van de RDM, februari 1970, blz. 5: PB-1970-02.pdf
– Diversen, Schip en Werf: 328-S&W.pdf
– Een karwei bij Liverpool stempelt “Taklift 1” tot aanwinst, de Sleeptros / Kustvaartforum: 328-KVF.pdf.

Bronnen: 
Stadsarchief Rotterdam.
– Archief Piet Holswilder – Maassluis.