Bouwnummer RDM-325, “BAR 279”, 1967, sleuvengraver.

Foto boven: 28-6-1967. Het vertrek van de sleuvengraver “BAR 279”.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Brown & Root, Houston. 
Tonnage: 8688 dwt. 
Hoofdafmetingen: L = 92 m, B = 27 m, H = 7,5 m. 
Voortstuwing: Geen. 
Verdere gegevens: Accommodatie voor 60 personen. 

Sleuvengraver voor “het plat”.
Men is, in de scheepsbouwloods en op helling 7, al een eind onderweg met de in het vorige nummer van “Nieuws van de RDM” aangekondigde nieuwe opdracht voor een werkvaartuig voor de olie- en gasexploitatie op de Noordzee. Het vaartuig heet in het Engels “pipe burying barge” (letterlijk vertaald “pijpenbegraafbak”) of “trenching barge” en het wordt uitgerust met een installatie om sleuven voor pijpleidingen te maken. Bij ons heet het ding kortweg sleuvengraver. 
Dat men met deze opdracht al een eind op streek is, is beslist wel nodig. De sleuvengraver, besteld door Brown & Root Inc. in Houston (V.S.), moet binnen vijf maanden, op 1 juni 1967, worden opgeleverd. 
Dat gaat dus voor onze afdeling scheepsbouw een enorme inspanning worden en als wij er in slagen het vaartuig tijdig af te leveren, dan wordt daarmee een recordprestatie geleverd! Wij zijn ervan overtuigd dat de beschikbare tijd zo uitermate kort is, dat er niet veel mag tegenlopen om de sleuvengraver op de gestelde tijd gereed te krijgen. 
De reden waarom Brown & Root ons de opdracht toevertrouwde is dat zij het vertrouwen hebben dat we op de RDM ons er volledig voor zullen inzetten. De in het recente verleden geleverde prestaties en opgedane ervaring bij de zeer snelle bouw van de “Atlas” en de “Gordon” gaven ons voldoende zekerheid om de opdracht te durven aanvaarden. 
De sleuvengraver, die 92 meter lang wordt, 27 meter breed en een holte van 7,5 meter zal hebben, krijgt geen eigen voortstuwing. Desondanks wordt er aan boord een groot machinevermogen geïnstalleerd. Zestien diesels met een totaal vermogen van ruim 19.000 pk totaal zullen de energie leveren voor het gehele bedrijf aan boord, voor het zware ankertuig en de enorme pompen voor het maken van de sleuven. Verder worden dezelfde hoge eisen gesteld aan de accommodatie als op de vorige “bakken”. Er zullen zestig man moeten worden ondergebracht. Het wordt dus niet “zomaar een bak” met een stel werktuigen erop. 
Wat de werktuigen betreft: een deel daarvan wordt door Brown & Root rechtstreeks vanuit Amerika geleverd, om de snelle bouw te bespoedigen. 
Onze klant stelt alles in het werk om de levering op tijd te doen plaats vinden om te voorkomen dat we tenslotte in een vertraging vallen zoals nu bij de afbouw van de “Hercules”. En nu moet het weer ook maar meewerken! 
(Bron: Nieuws van de RDM, januari 1967) 

“BAR 279” vertrokken.
Op 1 augustus 1967 verliet de sleuvengraver “BAR 279” onze werf om voor de Engelse kust bij Yarmouth een al eerder aangelegde gaspijp in te graven. De overdracht had kort voor het vertrek – op vrijdag 25 juli 1967 – plaats. 
(Bron: Nieuws van de RDM, augustus 1967) 

Historie:
“BAR” is een afkorting van de naam van de opdrachtgever “Brown And Root”. 
Latere naam: bury barge “Canyon Horizon” van Cal Dive International, Houston, Texas, USA. 
De tewaterlating vond op 21 juni 1967 plaats. 
De overdracht vond op vrijdag 25 juli 1967 plaats. In 1976 vond er een verbouwing plaats. 

Artikelen:
– Sleuvengraver voor “het plat”, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, januari 1967, blz. 3: PB-1967-01.pdf
– “BAR 279” vertrokken, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, augustus 1967, blz. 2: PB-1967-08.pdf
– Diversen, Schip en Werf: 325-S&W.pdf

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
– Stadsarchief Rotterdam.