Bouwnummer RDM-323, “Sedneth II”, 1968, boorplatform.

Foto boven: 24-4-1968. Zelfheffend boorplatform “Sedneth II” (1968), in aanbouw in de Dokhaven met onze vriend RDM-300 op de Nieuwe Maas.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Nederlandse Zeeboormaatschappij N.V. 
Tonnage:
Hoofdafmetingen:
Voortstuwing: Geen. 
Verdere gegevens: “Sedneth” is een afkorting van “SEa Drilling NETHerlands (Nederlandse Zeeboormaatschappij). 

“Pentagon” eiland.
Begin november kwam de opdracht voor de bouw van een tweede booreiland voor Sea Drilling Netherlands. Een opdracht die wij samen met IHC-Holland zullen uitvoeren. Het betreft een “Pentagon” eiland, vijfkantig van vorm, met even zoveel draagpalen. Het ontwerp is van IHC- Holland. 
De gehele installatie wordt op ons bedrijf samengebouwd en afgewerkt. Wij zullen het ponton bouwen, 55 x 53,50 x 7,75 meter, compleet met accommodatie en ook de boorinstallatie monteren. IHC-Holland levert de 92 meter lange draagpalen van open vakwerkconstructie en de hydraulische vijzelinrichting met besturing. 
Evenals de “Ile de France” is dit eiland speciaal ontworpen voor gebruik in de Noordzee. Het is namelijk mogelijk om de draagpalen met dubbele kracht (4000 ton!) in de zeebodem te drukken. Dit is nodig omdat het nieuwe booreiland, “Sedneth II” genoemd, gebruikt moet worden op het meest ongunstige deel van het Noordzeeplat. 
In het ponton worden de machines en werktuigen voor het boorbedrijf ondergebracht. Ook de dieselgeneratoren voor het leveren van stroom. 
Op het dek komt de huisvesting voor de bedrijfsleiding en bemanning in een groot dekhuis, waarin ook de centrale bedieningskamer is opgenomen. Van hieruit wordt het op en neer bewegen van het platform geregeld. 
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1966) 

Kiel voor tweede booreiland gelegd.
Al in de loop van deze zomer zal het booreiland “Sedneth I” te water gaan. Intussen is op dezelfde helling op 16 mei de kiel gelegd voor het tweede booreiland dat wordt gebouwd voor Nederlandse rekening. Het is een vijf potig, zogenaamd jack-up eiland van het type Pentagon. De bouw van het eiland geschiedt tezamen met IHC-Holland, die het ook heeft ontworpen. 
Het ponton voor dit booreiland, dat de naam “Sedneth II” zal dragen, zal compleet met accommodatie, boorinstallatie en hulpwerktuigen bij de RDM worden gebouwd. 
De draagpalen, open vakwerkconstructies van 92 m lang, worden gebouwd door de IHC-partner Gusto. 
De kiellegging van de “Sedneth II”, die volgend voorjaar zal moeten worden opgeleverd, werd bijgewoond door directie en commissarissen van Sea Drilling Netherlands, die de opdracht voor de bouw van zowel de “Sedneth I” als “Sedneth II” gaf. 
(Bron: Nieuws van de RDM, juni 1967) 

Drie voor het plat.Grote bedrijvigheid.
Nu voor de speurtocht naar olie of gas op het Nederlandse deel van de Noordzee de concessies zijn verdeeld, wordt haast gemaakt met inzetten van booreilanden in dit gebied. Ook op de RDM is dat merkbaar. Daar liggen drie booreilanden die gereed worden gemaakt naar de Noordzee te vertrekken. De “Orient Explorer”, de “Sea Quest” (voor het Engelse plat) en het nieuwe booreiland de “Sedneth II”, het tweede Nederlandse boorplatform. Een grote bedrijvigheid op ons bedrijf. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1968) 

“Sedneth II”, betrouwbaar eiland voor onbetrouwbare Noordzee.
Ik doop u “Sedneth II” en wens u veel succes! Dit zei mevrouw Zijlstra – Bloksma op vrijdagmiddag 3 mei 1968 tijdens de doopplechtigheid van het booreiland, dat wij in samenwerking met de werf Gusto Schiedam bouwden voor rekening van de Nederlandse Zeeboormaatschappij N.V. te ‘s-Gravenhage. Staande op het bovendek van de rondvaartboot “Pieter Caland” liet de doopster door het overhalen van een handel de traditionele fles champagne tegen het ponton van het booreiland uiteenspatten. Spontaan klaterde het applaus van de honderden aanwezigen op, terwijl ook de dopeling zich niet onbetuigd liet door middel van een loeiende hoornstoot. Na het aanhoren van het Wilhelmus, verspreidden de gasten zich over de “Pieter Caland”, die zich van de kade losmaakte voor een korte tocht over de Nieuwe Waterweg. Tijdens deze vaart sprak eerst de heer A.H.M. Smulders, directeur van Gusto. 
Puur Nederlands ontwerp. 
De heer Smulders dankte mevrouw Zijlstra – Bloksma voor haar bereidheid om als doopster op te treden en voor de charmante wijze waarop zij haar taak had uitgevoerd. Spreker wenste vervolgens de Nederlandse Zeeboormaatschappij geluk met het gereedkomen van de “Sedneth II”. Zowel de IHC als de RDM waren verheugd met de bouwopdracht, vooral omdat het ontwerp van Nederlandse ooprsprong is. De heer Smulders was ervan overtuigd dat de “Sedneth II” aan de verwachtingen zal voldoen. Hij sprak van een betrouwbaar eiland, dat zou gaan opereren in de zeer onbetrouwbare Noordzee. 
Samenwerking met de RDM. 
De prettige samenwerking met de RDM, die met uitzondering van de vijf 93 meter lange palen en de bijbehorende vijzelinstallatie de “Sedneth II” bouwde, had volgens de spreker in een bijzonder mooi booreiland geresulteerd. Tot slot overhandigde de heer Smulders mevrouw Zijlstra – Bloksma een gouden armband (in Italiaanse stijl) als herinnering. 
Mascotte. 
In enkele woorden bracht de zichtbaar met het geschenk ingenomen doopster dank aan de bouwers en de opdrachtgever voor het feit, dat zij de doop van het eiland had mogen verrichten. Zij verklaarde de uitnodiging mede te hebben aanvaard, omdat haar echtgenoot zich indertijd intensief voor booractiviteiten op het Continentaal Plat heeft ingezet. De heer Zijlstra – die zelf niet bij de doop aanwezig was – is onder meer voorzitter van de Stichting Noordzee Mijnbouw geweest (red.). Mevrouw Zijlstra – Bloksma dankte voor het geschenk en bood haar dopeling als tegenprestatie een mascotte aan. Zij hoopte dat deze geste gezien zou worden als de belichaming van haar goede wensen voor de “Sedneth II”. 
Risico’s niet onderschatten. 
Ir. C. van Leeuwen, bestuurslid van de Nederlandse Zeeboormaatschappij, vroeg als laatste de aandacht van de aanwezigen. Na mevrouw Zijlstra – Bloksma voor haar doophandeling en voor de mascotte te hebben bedankt, wees hij op de risico’s die aan het speuren naar olie en aardgas op de Noordzee zijn verbonden. De Nederlandse Zeeboormaatschappij had met vertrouwen de bouwopdracht van de “Sedneth II” aan de RDM en de IHC gegund en hij was van mening dat dit vertrouwen ook was bevestigd. Dit booreiland is met een Hollandse degelijkheid ontworpen en vervaardigd, en volledig berekend op de talloze aanvallen van de elementen op de Noordzee, aldus de heer Van Leeuwen. Inmiddels was de “Pieter Caland” weer op haar uitgangspunt gearriveerd en zetten de gasten voet aan wal. Het booreiland zelf bleef achter, klaar voor haar taak op de Noordzee. 
Technische gegevens “Sedneth II”. 
De “Sedneth II” is uitgerust met vijf palen, elk met een lengte van 93 meter. Het ponton is 53 meter lang, 53 meter breed en 7,5 meter hol. De maximum waterdiepte waarbij het eiland kan werken bedraagt ca. 60 meter. Tijdens het boren bevindt de onderzijde van het ponton zich 12 meter boven de zeespiegel. Het totaal gewicht tijdens het boren bedraagt ca. 11.000 ton, terwijl geboord kan worden tot een diepte van ca. vijf kilometer. Aan boord bevindt zich huisvesting voor 54 man. Met behulp van helicopters kunnen mensen en licht materiaal door de lucht worden aan- en afgevoerd. De “Sedneth II” beschikt over twee kranen voor het laden en lossen van bevoorradingsschepen. Voor het verplaatsen wordt het ponton tijdelijk in drijvende toestand gebracht door de vijf palen op te vijzelen. Sleepboten verzorgen het transport van het booreiland. 
(Bron: Nieuws van de RDM, maart 1968) 

Citaten:
– etd.lib.ttu.edu: 
… … The “Sedneth II” is a self-elevating mobile offshore jackup drilling unit. Five legs are set around a pentagon-shaped hull, with five sides with approximately equal length, one of which contains the drilling slot. Opposite the drilling slot are buildings to house equipment storage and quarters for 60 men. 
This is the second unit named after a contraction of SEa Drilling NETHerlands, a partnership between four major Dutch civil engineering and construction contractors (50 percent) and Sedco (50 percent). … …

– Nieuws van de RDM, januari 1968: 
… … Slechte voorlichting? 
Marianne is boos op de RDM. Met nog 84 kleuters van de Christelijke Kleuterschool op Tuindorp Heyplaat was zij vrijdag 19 januari op de werf om de tewaterlating van het booreiland “Sedneth II” te zien. Gehoorzaam volgden alle kleintjes de raad van de leidsters op; rustig bleven zij bij elkaar op de afgesproken plaats, tot genoegen van de hoofdportier. 
De kleuters vonden het leuk, maar de 5-jarige Marianne was verontwaardigd: “Ze hebben gejokt, ’t was geen booreiland want hij heeft geeneens poten!” … …

Artikelen:
– Schip en Werf: 
– Slechte voorlichting?, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, januari 1968, blz. 5: PB-1968-01.pdf
– Drie voor het plat, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, maart 1968, blz. 5: PB-1968-03.pdf
– “Sedneth II”, betrouwbaar eiland voor onbetrouwbare Noordzee, bedrijfsblad “Nieuws van de RDM”, Mei 1968, blz. 4-5: 
PB-1968-05.pdf323-S&W.pdf
– “Ontwikkelingen in de offshore industrie” door ir. S. Hengst: 322-S&W-Hengst.pdf

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
Stadsarchief Rotterdam.