Bouwnummer RDM-311, “vH & Bt 1646”, 1964, elevatorbak.

Foto boven: 18-3-1964. Vier van de zes elevatorbakken (RDM-308 t/m RDM-313) op helling 8.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Goedhart’s Aannemingsbedrijf / Van Hattum en Blankevoort, Beverwijk. 
Tonnage: 600 m3. 
Hoofdafmetingen: Loa = 51,50 m, mogelijke andere afmetingen: Lll = 48,90 m, B = 8,50 m, H = 3,80 m. 
Voortstuwing:
Verdere gegevens:

Historie:
In 1974 werd het bedrijf A. Goedhart & Zn. B.V. uit Dordrecht door gebrek aan opvolging overgenomen en ondergebracht in de organisatie van Aannemingsbedrijf Oosterwijk B.V. (Boskalis). Schepen die door de overname aan de Boskalisvloot werden toegevoegd waren onder andere de zandzuiger “Kil” en de motorbeunschepen “Noord” en “Drechtstad 1”, “2” en “3”. 
Enige specifieke historische informatie over de zes in 1963/1964 door de RDM gebouwde elevatorbakken kon echter vooralsnog nergens gevonden worden. 

Citaten:
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, blz. 95: 
… … Toen aan de laatste opdracht moest worden begonnen, was het prijspeil nog steeds laag. Om te voorkomen dat de productie zou stagneren werd een opdracht aanvaard tot het bouwen van zes elevatorbakken. Ik hoor nog Van der Pols in de OR verklaren dat dit werk als een tussendoortje moest worden gezien. Eigenlijk hoorde het niet in ons bouwprogramma thuis. Maar hoe moest men daarna verder? 
Als het tij verloopt dient men de bakens te verzetten, moet de directie gedacht hebben. Men ging de aandacht richten op kortlopende opdrachten en bijzondere bouwprojecten. … …

– Nieuws van de RDM, april 1964, blz. 14: 
… … Die het kleine niet eert is het grote niet weerd. Voor Van Hattum en Blankevoort N.V. maakten wij vier elevatorbakken met een inhoud van 600 m3. De bakken meten over alles 51,50 meter. … …
Noot: Dat waren 6 elevatorbakken, geen 4! 
– Jaarverslag over 1963 van de RDM, blz. 6: 
… … Daarenboven werd ter opvulling van een tijdelijke onderbezetting van onze scheepsbouwwerkplaatsen de bouw van een aantal elevatorbakken aangenomen. 
Aan het einde van het verslagjaar bleven onderhanden: – … … – zes elevatorbakken, laadruiminhoud 600 m3, aan Van Hattum & Blankevoort’s Transport N.V. te Beverwijk. – … …

– Jaarverslag over 1964 van de RDM, blz. 6: 
… … In het verslagjaar verminderde onze orderportefeuille door oplevering van: – … … – zes elevatorbakken, laadruiminhoud 600 m3, aan Van Hattum & Blankevoort’s Transport N.V. te Beverwijk. – … …

Artikelen:
– Die het kleine niet eert, is het grote niet weerd, Nieuws van de RDM, april 1964.

Bronnen:
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2. 
– Nieuws van de RDM, april 1964.