Bouwnummer RDM-284, m.s. “Van Linschoten”, 1953, vrachtschip.

Foto boven: 24-01-1953. Tewaterlating “Van Linschoten” bij de RDM voor KPM Rotterdam.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Rotterdam. 
Tonnage: 4758 brt, 2622 nrt, 4838 dwt, 8100 twvp. 
Hoofdafmetingen: Loa = 112,50 m, Lll = 102,10 m, B = 16,30 m, D = 9,25 m, d = 6,45 m. 
Voortstuwing: 4 tew 6 cil Werkspoor diesel, 3000 apk, 115 omw/min, snelheid 13,5 kn. 
Verdere gegevens: Roepletters PDLD en IMO nummer 5078583. 
Het schip werd vernoemd naar de bekwame zeevaarder uit de 2e helft van de 16 eeuw: Jan Huyghen van Linschoten, die door zijn uitstekende reisbeschrijvingen de grondslag heeft gelegd voor de ontplooing van onze zeevaart. 
Het schip wijkt in belangrijke mate af van het bij de KPM gebruikelijke type. De machinekamer, de schoorsteen, de dekhuizen voor bemanning en passagiers en de commandobrug bevinden zich geheel op het achterschip, zodat het gehele dek daarvóór beschikbaar blijft voor snel laden en lossen. 
De stalen romp is gedeeltelijk geklonken en gedeeltelijk electrisch gelast. Het schip heeft een bak-, een kampanje-, een hoofd- en een tussendek en drie laadruimen. In het achtereind van het voorste ruim is een dieptank gebouwd, die ingericht is voor het vervoer van palmolie, melasse of waterballast. In de kampanje bevinden zich, buiten ruimte voor proviand, ook een geïsoleerde ruimte voor het vervoer van gekoelde lading. De dubbele bodem is ingericht voor het vervoer van vloeibare brandstof en/of waterballast. 
Voor het snel laden en lossen staan er drie ongestaagde masten op het hoofddek. Met de twee aan de voorkant van het kampanjedekhuis getuigde laadbomen worden er 12 stalen laadbomen met een hefvermogen van 3 tot 10 ton en bovendien nog een stalen 50 tons laadboom aan de 3e mast opgetuigd. Al deze bomen worden door 12 electrische lieren bediend. Ankerspil, hydraulische stuurmachine worden ook electrisch gedreven. 
Door toepassing van Mac Gregor’s stalen patent-luiken kunnen de drie bijzonder brede luikhoofden op het hoofddek vlug geopend en gesloten worden. 
De totale bemanning telt 32 koppen. De officieren en onderofficieren vinden hun verblijven op de kampanje, het sloependek en het onderbrugdek, terwijl die voor de overige bemanning in de kampanje en de bak zijn ondergebracht. Voor de 8 passagiers zijn er 4 geriefelijk ingerichtte hutten voorzien. Een fraai betimmerde rooksalon en een dito eetzaal voor de passagiers en de officieren, alsmede een grote eetzaal voor de bemanning, bevinden zich eveneens in deze dekhuizen. 
Een aantal ruimten voor de opvarenden werd voorzien van kunstmatige ventilatie, al of niet verwarmend, zodat het schip ook voor vaart buiten de tropen dienst kan doen. 
Ten behoeve van de navigatie werd het schip uitgerust met een draadloze telegrafie- en telefonie-installatie, een echoloodtoestel, een gyro-kompas, een radiopeilstation, een radarinstallatie, enz. 

Historie:
De kiellegging vond op 5 mei 1952 plaats en de tewaterlating op 24 januari 1953. De gebruikelijke doopceremonie werd verricht door mevrouw W.H. Baronesse Colot d’Ecury – Hooft. De proefvaart vond op 15 mei 1953 plaats, de oplevering aan de KPM was op 23 mei 1953. 
In 1953 als m.s. “Van Linschoten” naar Nederlands Tank- en Paketvaart Maatschappij N.V., Amsterdam. Roepletters: PIVD. Het schip ging op de kust van West-Afrika varen. 
In april 1956 als m.s. “Congokust” naar Nederlandse Tank- en Paketvaart Maatschappij N.V., Amsterdam. In dienst van HWAL. 
Op 1 januari 1967 als m.s. “Congokust” naar NTPM (KJCPL), Amsterdam. In dienst van HWAL. 
Op 1 juli 1970 werd het schip uit dienst gesteld; mutatie tot m.s. “Congo” van Koninklijke Nedlloyd, Rotterdam. 
Op 17 maart 1971 als m.s. “Congo” naar Maritime Transport Service S.A., Panama. 
Op 6 december 1975 op reis van Abidjan naar Marseille, liggend te Palermo, door brand in de ruimen zwaar beschadigd. De volgende dag werd het schip aan de grond gezet en later “total loss” verklaard. 
In januari 1977 werd het wrak verkocht voor de sloop te Palermo, Italië. 

Artikelen:
– Tewaterlatingen / Overdrachten / Verkochte schepen, Schip en Werf: 284-S&W.pdf
– Tewaterlating van m.s. “Van Linschoten”, personeelsblad “De Wekker”, februari, 1953, blz. 2-3: PB-1953-02.pdf
– m.s. “Van Linschoten”, personeelsblad “De Wekker”, juni, 1953, blz. 3-4: PB-1953-06.pdf

Bronnen:
– Artikelen hierboven. 
– Kustvaartforum 
– Archief Piet Holswilder – Maassluis.