Bouwnummer RDM-283, “Pakistan”, 1952, drijvende dokdeur.

Foto boven: De tewaterlating van de drijvende dokdeur voor het Gouvernement van Pakistan in 1952.

Scheepswerf: RDM. 
Opdrachtgever: Gouvernement van Pakistan. 
Tonnage: 608 twvp. 
Hoofdafmetingen: L = 18,40 m, B = 6,70 m, H = 9,00 m. 
Voortstuwing: n.v.t. 
Verdere gegevens:
Deze drijvende dokdeur was bestemd voor het in Karachi in Pakistan in aanbouw zijnde gegraven dok. Op de bovenkant van de dokdeur ligt een rijdek, geschikt voor 5-tons lorries. 

Historie:
Deze dokdeur voor Karachi in Pakistan werd zonder enig officiëel vertoon door de 16-jarige leerling-scheepmaker A.J. van der Meer te water gelaten van helling 3 in de onderzeebotenloods op 22 april 1952. Een aantal belangstellenden, onder wie ook een vertegenwoordiger van Pakistan, waren getuige van deze gebeurtenis. 

Citaten:
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, blz. 65: 
… … Pakistan kreeg een enorme dokdeur geleverd. … …

Artikelen:
– Tewaterlating van een dokdeur, personeelsblad “De Wekker”, mei 1952, blz. 1-2: PB-1952-05.pdf.

Bronnen:
– Archief Piet Holswilder.
Stadsarchief Rotterdam. 
– “Rotterdamsche Droogdok Maatschappij” door Evert van der Schee, 1998, ISBN: 90 732 3516 2.